انتخاب مشاوران بین المللی

انتخاب مشاوران بین المللی

انتخاب مشاوران بین المللی مراحل و قواعد خاصی دارد. در این مقاله بصورت کامل و همراه با جزئیات به این مسئله پرداخته شده است. شرکت های مشاور ایرانی که قصد شرکت در مناقصات مشاوره بین المللی را دارند، این مقاله را بسیار مفید خواهند یافت.

1. انتخاب مبتنی برکیفیت وهزینه (QCBS)

فرآیند انتخاب

1.1 این روش انتخاب برای قراردادهای بزرگ استفاده می شود. QCBS از یک فرآیند رقابتی در بین بنگاه ها در یک لیست کوتاه استفاده می کند که کیفیت پیشنهاد و هزینه خدمات در انتخاب، شرکت پیروز را در نظر می گیرد. هزینه به عنوان عاملی برای انتخاب باید به طرز عاقلانه ای استفاده شود. وزن نسبی که به کیفیت و هزینه داده می شود بسته به ماهیت تکلیف برای هر مورد تعیین می شود.

1.2 مراحل انتخاب شامل مراحل زیر است:

 • (الف) آماده سازی TOR؛
 • (ب) تهیه برآورد هزینه و بودجه؛
 • (ج) تبلیغات؛
 • (د) تهیه لیست کوتاهی از مشاوران؛
 • (ه) تهیه و صدور RFP [که باید شامل : دعوت نامه (LOI)؛ دستورالعمل برای مشاوران (ITC)؛ TOR و پیش نویس قرارداد پیشنهادی]؛
 • (و) دریافت پیشنهادات؛
 • (ز) ارزیابی پیشنهادات فنی: توجه به کیفیت؛
 • (ح) افتتاح عمومی پیشنهادهای مالی؛
 • (ط) ارزیابی پیشنهاد مالی؛
 • (ی) ارزیابی نهایی کیفیت و هزینه؛
 • (ک) مذاکرات و اعطای قرارداد به بنگاه منتخب.

شرایط مرجع (TOR)

1.3 در انتخاب مشاوران بین المللی مشتری مسئول آماده سازی TOR برای واگذاری است. TOR توسط شخص (ها) و یا بنگاهی متخصص در زمینه واگذاری تهیه می شود. دامنه خدمات شرح داده شده در TOR با بودجه موجود سازگار است. TOR باید اهداف و دامنه واگذاری را به روشنی تعریف کند و اطلاعات پیش زمینه (از جمله لیستی از مطالعات مربوطه موجود و داده های اصلی) را برای تسهیل در مشاوره در مورد پیشنهادات خود ارائه دهد. اگر انتقال دانش یا آموزش هدف است ، باید بطور اختصاصی به همراه جزئیاتی از تعداد کارمندان آموزش دیده و موارد دیگر توضیح داده شود تا مشاوران بتوانند منابع مورد نیاز را تخمین بزنند. انتخاب مشاوران بین المللی.

TOR باید خدمات و نظرسنجی های لازم برای انجام تکالیف و خروجی های مورد انتظار (به عنوان مثال ، گزارش ها ، داده ها ، نقشه ها ، نظرسنجی ها) را فهرست کند. با این حال ، TOR نباید خیلی جزئی نگر باشد و بالعکس باید تا سرحد امکان انعطاف پذیر باشد ، به طوری که مشاوران رقیب بتوانند متدولوژی و کارمندان خود را پیشنهاد دهند. شرکتها باید در پیشنهادات خود نسبت به اظهار نظر در مورد TOR تشویق شوند. مسئولیتهای مربوط به مشتری و مشاوران باید به روشنی در TOR مشخص شود.

برآورد هزینه (بودجه)

1.4 در صورت تخصیص منابع بودجه واقع بینانه ، تهیه یک برآورد هزینه ضروری است. برآورد هزینه بر اساس ارزیابی مشتری از منابع مورد نیاز برای انجام تکالیف است: زمان کارکنان ، پشتیبانی لجستیکی و ورودی های فیزیکی (به عنوان مثال وسایل نقلیه ، تجهیزات آزمایشگاهی). هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند: الف) دستمزد یا پرداختی (با توجه به نوع قرارداد) و (ب)پرداخت امانی ، و بیشتر به هزینه های خارجی و محلی تقسیم می شود. هزینه زمان کارمندان برای کارکنان خارجی وداخلی براساس یک واقع بینی برآورد شود.

تبلیغات

1.5 در انتخاب مشاوران بین المللی برای جلب توجه مشاوران به پروژه اعلام شده، مشتری باید درخواستی برای هر قرارداد جهت اطلاع شرکتهای مشاوره در روزنامه یا درگاه الکترونیکی با دسترسی آزاد را تبلیغ کند. مشتری اگر دولت باشد ممکن است درخواست هایی را در یک روزنامه بین المللی منتشر کند. اطلاعات درخواست شده باید حداقل مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد مناسب بودن شرکت باشد و آنقدر پیچیده نباشد که مشاوران را از ابراز علاقه منصرف کند. قبل از تهیه لیست کوتاه ، کمتر از 14 روز از تاریخ ارسال باید پاسخ دریافت شود. انتخاب مشاوران بین المللی.

لیست کوتاه مشاوران

1.6 مشتری مسئول تهیه لیست کوتاه است. مشتری ابتدا باید به بنگاه هایی كه ابراز علاقه می كنند و دارای صلاحیت های مربوطه هستند ، توجه كند. فهرست شرکت های نهایی که علاقه مندند و همچنین هر بنگاه دیگری که بطور خاص درخواست کند ، تهیه می شود.

1.7 لیست کوتاه ممکن است شامل مشاوران کاملاً ملی باشد (بنگاه هایی که در کشور ثبت شده اند). اما ، اگر بنگاه های خارجی ابراز علاقه کنند ، باید مورد توجه قرار گیرند.

1.8 لیست کوتاه ترجیحا شامل مشاورین از یک طبقه ، با ظرفیت مشابه ، و اهداف تجاری است. در نتیجه ، لیست کوتاه معمولاً باید از شرکت هایی با تجربه مشابه یا سازمان های غیرانتفاعی (سازمان های غیر دولتی ، دانشگاه ها و …) که در همان زمینه تخصصی فعالیت می کنند تشکیل شود. لیست کوتاه شامل مشاوران فردی نمی باشد.انتخاب مشاوران بین المللی.

تهیه و صدور درخواست پیشنهاد (RFP)

1.9 RFP شامل (الف)دعوت نامه ،( ب) اطلاعات به مشاوران ، (ج) TOR ، و (د) قرارداد پیشنهادی است.

دعوت نامه (LOI)

1.10 LOI قصد مشتری را برای انعقاد قراردادهای ارائه خدمات مشاوره ای ، منبع وجوه ، جزئیات مشتری و تاریخ ، زمان و آدرس برای ارائه پیشنهادها اعلام می کند.

دستورالعمل برای مشاوران (ITC)

1.11 ITC شامل کلیه اطلاعات لازم است که به مشاوران در تهیه پیشنهادهای پاسخگو کمک می کند و با ارائه اطلاعات در مورد فرآیند ارزیابی و با نشان دادن معیارها و عوامل ارزیابی و …، در حد امکان شفافیت را در مراحل انتخاب ایجاد می کند. نمره قبولی کیفیت ITC تخمینی ازمیزان ورودی های کلیدی کارکنان (در زمان کار) مورد نیاز مشاوران یا بودجه کل را نشان می دهد، اما هر دو آنها را نشان نمی دهد. با این حال ، مشاوران آزاد هستند تا تخمین های خود را از زمان کارمندان برای انجام تکالیف تهیه کنند و هزینه پیشنهادی را در پیشنهادات خود ارائه دهند. ITC دوره اعتبار پیشنهادی را تعیین می کند ، که باید برای ارزیابی پیشنهادها ، تصمیم گیری در مورد اعطای پروژه و نهایی کردن مذاکرات قرارداد کافی باشد. انتخاب مشاوران بین المللی.

قرارداد

1.12 مشتری بخصوص اگر دولت باشد باید در صورت لزوم برای رسیدگی به موضوعات خاص کشور و پروژه از فرم استانداردی با حداقل تغییرات استفاده کند. هرگونه تغییر این کار فقط از طریق برگه داده های قرارداد یا از طریق شرایط ویژه قرارداد و نه با ایجاد تغییر در اصطلاحات شرایط عمومی قرارداد مندرج در فرم استاندارد معرفی می شود.

دریافت پیشنهادات

1.13 در انتخاب مشاوران بین المللی مشتری باید زمان کافی را برای مشاوران فراهم کند تا پیشنهادات خود را تهیه کنند. زمان مجاز بستگی به تکالیف دارد ، اما به طور معمول نباید کمتر از چهار هفته یا بیشتر از سه ماه باشد (به عنوان مثال ، برای تکالیفی که نیاز به ایجاد یک روش پیشرفته دارد ، یا تهیه یک طرح جامع چند رشته ای). در طی این بازه ، بنگاهها ممکن است درباره اطلاعات ارائه شده در RFP شفاف سازی را درخواست کنند. مشتری باید این توضیحات را به صورت کتبی ارائه دهد و آنها را به کلیه شرکتهای موجود در لیست کوتاه (که قصد ارسال پیشنهادها را دارند) درج کند. در صورت لزوم ، مشتری مهلت ارسال پیشنهادها را تمدید می کند. پیشنهادهای فنی و مالی باید همزمان ارائه شود. پس از مهلت مقرر ، هیچ گونه اصلاحیه پیشنهادی فنی یا مالی قابل قبول نیست. برای محافظت از یکپارچگی روند ، پیشنهادات فنی و مالی باید در پاکت نامه های بسته شده جداگانه ارائه شوند. پاکت نامه های فنی بلافاصله پس از زمان بسته شدن برای ارسال پیشنهادها توسط کمیته ای از مسئولان که از ادارات مربوطه (فنی ، دارایی ، حقوقی ، یا هر بخش مقتضی) تهیه شده اند ، افتتاح می شوند. پیشنهادهای مالی پلمپ می شوند و تا زمانی که به طور علنی باز نشوند ، به یک حسابرس رسمی معتبر یا مقام مستقل ارسال می شوند. هر پیشنهادی که پس از زمان بسته شدن برای ارسال پیشنهادها دریافت شود ، بدون بازگشائی به ارسال کننده باز ارسال می شود. انتخاب مشاوران بین المللی .

ارزیابی پیشنهادها: در نظر گرفتن کیفیت و هزینه

1.14 ارزیابی پیشنهادها باید در دو مرحله انجام شود: ابتدا بررسی کیفیت و سپس بررسی هزینه. ارزیابان طرحهای پیشنهادی فنی تا زمان نهایی شدن ارزیابی فنی به پیشنهادهای مالی دسترسی نخواهند داشت. پیشنهادهای مالی فقط پس از آن افتتاح می شود. ارزیابی باید مطابق با مقررات RFP انجام شود.

ارزیابی کیفیت

1.15 مشتری هر یک از پیشنهادهای فنی (با استفاده از یک کمیته ارزیابی متشکل از سه متخصص یا بیشتردرهربخش) را ارزیابی می کند ، با در نظر گرفتن چندین معیار:

 • (الف) تجربه مشاور برای انجام کار ،
 • (ب) کیفیت روش پیشنهادی ،
 • (ج) صلاحیت های کارکنان کلیدی پیشنهادی ،
 • (د) انتقال دانش ، در صورت لزوم در TOR ،
 • (ه) میزان مشارکت کارکنان اصلی در بین کارکنان کلیدی در انجام کار.

هر معیار باید در مقیاس 1 تا 100 نمره دهی شود. سپس نمره ها برای تبدیل شدن به امتیازها وزنی سازی می شوند. وزنهای زیر نشانگر هستند. درصدی واقعی که مورد استفاده قرار می گیرد باید متناسب با تکالیف خاص باشد و در محدوده ذکر شده در زیر باشد. وزن پیشنهادی باید در RFP قید شود.

 • تجربه خاص مشاور: 0 تا 10 امتیاز
 • روش: 20 تا 40 امتیاز
 • پرسنل کلیدی: 30 تا 60
 • امتیاز تعداد کل: 100 امتیاز

1.16 مشتری معمولاً این معیارها را به خرده معیارهائی تقسیم می کند. با این حال ، تعداد خرده مقیاس سازی باید به موارد اساسی محدود شود. وزن داده شده به تجربه می تواند نسبتاً متوسط ​​باشد ، زیرا این معیار در هنگام لیست بندی کوتاه از مشاور در نظر گرفته شده است. در مورد تکالیف پیچیده تر (برای مثال ، امکان سنجی چند رشته یا مطالعات مدیریتی) باید وزن بیشتری به این روش داده شود.

1.17 ارزیابی فقط برای پرسنل کلیدی توصیه می شود. از آنجا که در نهایت پرسنل کلیدی کیفیت عملکرد را تعیین می کنند ، در صورت پیچیده بودن کار پیشنهادی ، وزن بیشتری به این معیار اختصاص می یابد. مشتری باید صلاحیت ها و تجربه کارکنان کلیدی پیشنهادی را در برنامه های خود بررسی کند ، که باید دقیق ، کامل و توسط یک مقام مجاز از شرکت مشاوره و فرد پیشنهادی امضا شود. افراد مطابق با وظیفه در سه زیرمجموعه زیر رتبه بندی می شوند:

 • (الف) صلاحیت های عمومی: آموزش و آموزش عمومی ، مدت تجربه ، سمتها، طول زمان کار با شرکت مشاوره به عنوان کارمند ، تجربه در کشورهای در حال توسعه و موارد دیگر.
 • (ب) کفایت برای انجام تکالیف: آموزش ، آموزش و تجربه در بخش خاص ، زمینه ، موضوع و موارد دیگر ، مربوط به تکالیف خاص.
 • (پ) تجربه در منطقه: دانش زبان محلی ، فرهنگ ، سیستم اداری ، سازمان دولتی و غیره.

1.18 مشتری باید هر پیشنهاد را بر اساس پاسخگویی خود به TOR ارزیابی کند. اگر به جنبه های مهم TOR پاسخ ندهد یا نتواند به حداقل نمره فنی مشخص شده در RFP پاسخ دهد ، یک پیشنهاد نامناسب تلقی می شود و در این مرحله رد می شود.

1.19 در پایان فرآیند ، مشتری باید یک گزارش ارزیابی فنی از “کیفیت” طرحها را تهیه کند. گزارش باید نتایج ارزیابی را اثبات کند و نقاط قوت و ضعف نسبی پیشنهادها را توصیف کند. کلیه سوابق مربوط به ارزیابی ، مانند برگه های مشخصات فردی ، باید تا زمان اتمام پروژه و ممیزی آن حفظ شود.

ارزیابی هزینه

1.20 پس از اتمام ارزیابی کیفیت ، مشتری به مشاورانی که پیشنهاد ارائه داده اند ، نکات فنی که به هر مشاور ارائه شده است ، را اطلاع می دهد و به مشاورانی که پیشنهادات آنها حداقل نمره واجد شرایطی را برای پاسخگویی به RFP و TOR نیاورده اند، اطلاع می دهد. مبلغ سپرده مالی آنها پس از امضای قرارداد بازگردانده می شود. مشتری به طور هم زمان به مشاورانی كه حداقل نمره كیفی را بدست آورند ، تاریخ ، زمان و مكان تعیین شده برای گشودن پیشنهادهای مالی را اطلاع می دهد. تاریخ شروع جوری باید تعریف شود که زمان کافی برای مشاوران در نظر گرفته شود تا در افتتاح پیشنهادهای مالی شرکت کنند. پیشنهادهای مالی با حضور نمایندگانی که مشاوران انتخاب می کنند برای حضور در (بصورت حضوری یا بصورت آنلاین) جلسه انتخاب می شوند ، به صورت علنی باز می شود. نام مشاور ، نکات فنی و قیمت پیشنهادی باید با صدای بلند خوانده شود (و در هنگام استفاده از پیشنهادات الکترونیکی پیشنهادها به صورت آنلاین ارسال شود) و هنگام باز شدن پیشنهادهای مالی ثبت شود. همچنین صورتجلسه های افتتاحیه عمومی را تهیه می کند و یک نسخه از این پرونده به سرعت برای کلیه مشاوران ارائه دهنده پیشنهادات ارسال می شود.

1.21 مشتری سپس پیشنهادهای مالی را بررسی می کند. در صورت بروز خطاهای محاسباتی ، آنها را اصلاح می کند. برای مقایسه پیشنهادات ، هزینه ها به یک ارز واحد منتخب دولت (پول محلی یا ارز خارجی کاملاً قابل تبدیل) که در RFP گفته شده تبدیل می شوند. مشتری باید این مبلغ تبدیل را با استفاده از نرخ های فروش (مبادله) آن ارزهایی که توسط یک منبع رسمی (مانند بانک مرکزی) یا یک بانک تجاری یا یک روزنامه در سطح بین المللی برای معاملات مشابه به نقل می شود ، تبدیل کند. RFP منبع نرخ ارز مورد استفاده و تاریخ آن نرخ ارز را مشخص می کند ، مشروط بر اینکه تاریخ مذکور زودتر از چهار هفته قبل از مهلت ارسال پیشنهادات نباشد ، و نه دیرتر از تاریخ اصلی انقضا دوره اعتبار طرح باشد.

1.22 به منظور ارزیابی ، “هزینه” شامل مالیات های غیرمستقیم قابل تشخیص محلی در قرارداد و مالیات بر درآمد قابل پرداخت به دولت از پرداختی بابت خدمات ارائه شده توسط کارمندان غیر مقیم مشاور می باشد. هزینه شامل کلیه حق الزحمه های مشاور و سایر هزینه ها مانند مسافرت ، ترجمه ، چاپ گزارش یا هزینه های منشی است. این پیشنهاد با کمترین هزینه نمره وزنی 100 وبه سایر پیشنهادات با توجه به امتیازات مالی که با قیمت هایشان رابطه معکوس دارد ، نمره وزنی داده شود. از طرف دیگر ممکن است از یک روش مستقیم یا متناسب یا روش دیگر در تخصیص نمرات هزینه استفاده شود. متدولوژی مورد استفاده باید در RFP شرح داده شود.

کیفیت ترکیبی و ارزیابی هزینه

1.23 نمره کل با وزن دادن به نمرات کیفیت و هزینه و اضافه کردن آنها بدست می آید. وزن “هزینه” با در نظر گرفتن پیچیدگی کار و اهمیت نسبی کیفیت انتخاب می شود. وزن برای هزینه معمولاً باید از 20 امتیاز از 100 نمره کل باشد. وزن پیشنهادی برای کیفیت و هزینه باید در RFP مشخص شود. بنگاهی که بالاترین امتیاز را کسب می کند برای مذاکره دعوت می شود.

مذاکرات و اعطای قرارداد

1.24 مذاکرات شامل بحث در مورد TOR ، روش ، کارمندان ، ورودی های مشتری و شرایط ویژه قرارداد است. این بحث ها اساساً TOR اصلی یا شرایط قرارداد را تغییر نمی دهد ، و مبادا بر کیفیت محصول نهایی ، هزینه آن و ارتباط ارزیابی اولیه تأثیر بگذارد. کاهش عمده ای در ورودی های کار فقط برای تأمین بودجه صورت نمی گیرد. TOR نهایی و روش مورد توافق باید در “شرح خدمات” ، که بخشی از قرارداد را تشکیل می دهد ، گنجانده شود.

1.25 بنگاه منتخب مجاز به جایگزینی کارکنان اصلی نخواهد بود ، مگر اینکه هر دو طرف توافق کنند . تأخیر بی رویه در روند انتخاب باعث می شود چنین تعویضی غیرقابل اجتناب شود یا اینکه چنین تغییراتی برای تحقق اهداف واگذاری مهم شوند. اگر اینگونه نباشد و اگر ثابت شود كه تغییر كاركنان كلیدی بدون تأیید در پیشنهاد گنجانده شده اند ، ممكن است منتخب رد صلاحیت شود و این روند با بنگاه بعدی در رتبه بندی ادامه یابد. کارکنان کلیدی پیشنهادی برای جایگزینی باید دارای صلاحیت های برابر یا بهتر از کارمندان کلیدی باشند که در ابتدا پیشنهاد شده اند.

1.26 مذاکرات مالی شامل شفاف سازی مسئولیت مالیاتی مشاوران در کشور وام دهنده (در صورت وجود) و اینکه چگونه این بدهی مالیاتی در قرارداد منعکس شده است نیز می شود. از آنجا که پرداخت های پیمان نامه Lump-Sum بر اساس تحویل خروجی ها (یا محصولات) صورت می گیرد ، قیمت پیشنهادی شامل کلیه هزینه ها (زمان کارکنان ، سربار ، مسافرت ، هتل ، و غیره) خواهد بود. در نتیجه ، اگر روش انتخاب یک قرارداد مبلغ شامل قیمت به عنوان یک جزء باشد ، این قیمت مذاکره نمی شود. در مورد قراردادهای مبتنی بر زمان ، مبلغ پرداخت براساس ورودی ها (زمان کارمندان و بازپرداخت ها) است و قیمت پیشنهادی شامل نرخ کارمندان و تخمین میزان بازپرداخت های قابل پرداخت می باشد. هنگامی که روش انتخاب شامل قیمت به عنوان یک مؤلفه است ، مذاکره درمورد نرخ کارکنان نباید انجام شود ، مگر در شرایط خاص ، مانند مثال ، نرخ کارکنان ارائه شده بسیار بالاتر از میزان معمول شارژ مشاوران برای قراردادهای مشابه است. در نتیجه ، ممنوعیت مذاکره مانع از حق مشتری برای درخواست توضیحات نمی شود و در صورت پرداخت هزینه بسیار بالا ، درخواست تغییر در هزینه ها را دارد. بازپرداختهای پرداخت شده باید با هزینه های واقعی تحمیل شده در هنگام ارائه رسیدها پرداخت شود و بنابراین مشمول مذاکره نمی شوند. اما اگر مشتری بخواهد سقف قیمت واحدهای برخی از بازپرداختهای تعیین شده (مانند نرخ مسافرت یا هتل) را تعیین کند ، باید حداکثر میزان آن نرخها را در RFP نشان دهد یا یک مبلغی را در RFP تعیین کند. انتخاب مشاوران بین المللی .

1.27 در صورت عدم موفقیت مذاکرات ، مشتری باید مذاکرات را خاتمه دهد و شرکت رتبه بعدی را برای مذاکرات دعوت کند. مشاور باید از دلایل خاتمه مذاکرات مطلع شود. با شروع مذاکرات با شرکت بعدی ، دولت مذاکرات اولیه را مجدداً آغاز نمی کند. پس از اتمام موفقیت آمیز مذاکرات ، دولت باید سریعاً به سایر شرکتها در لیست کوتاه اطلاع دهد که آنها ناموفق بوده اند.

اعلان پرداختی قرارداد

1.28 پس از انعقاد قرارداد ، اطلاعات زیر برای کلیه مشاورانی که پیشنهاد ارسال کرده اند ارسال می شود.

 • (الف) امتیازات فنی اختصاص یافته به هر مشاور.
 • (ب) قیمتهای ارزیابی شده هر مشاور؛
 • (پ) رتبه بندی امتیاز نهایی مشاوران؛
 • (ت) نام مشاور برنده و قیمت ، مدت زمان و دامنه و خلاصه قرارداد.

کسب اطلاعات

1.29 در انتشار قرارداد اعطاء شده در بند 1.28 ، مشتری باید مشخص كند كه هر مشاوری كه انتخاب نشده و می خواهد دلایل انتخاب خود را بداند، بتواند توضیحی از مشتری بخواهد. مشتری هم باید فوراً توضیحی راجع به اینکه چرا چنین پیشنهادی کتبی انتخاب نشده است ، ارائه دهد.

رد همه پیشنهادها ، و بازخوانی مجدد

1.30 دولت در رد همه پیشنهادها فقط درصورتی كه همه پیشنهادها پاسخگو نباشند مختار است زیرا آنها یا نواقص بزرگی در مطابقت با TOR دارند یا هزینه های قابل ملاحظه ای بالاتر از برآورد اولیه را درخواست کرده اند. روند جدید ممکن است شامل تجدید نظر در RFP (شامل لیست کوتاه) و بودجه باشد.

محرمانه بودن

1.31 اطلاعات مربوط به ارزیابی پیشنهادها و درخواست های مربوط به پرداخت ها در زمانی که مشاوران پیشنهادات را ارائه داده اند به دیگر شرکت کننده ها یا به افراد دیگری که رسماً درگیر این روند نیستند ، تا زمان انتشار قرارداد ، نبای فاش شود.

2 روش های دیگر انتخاب

عمومی

2.1 این بخش روشهای انتخابی غیر از QCBS و شرایطی که تحت آن قابل قبول است را توضیح می دهد. کلیه مقررات مربوط به بخش اول (QCBS) در هر زمان استفاده از رقابت اعمال می شود.

انتخاب کمترین قیمت پیشنهادی (LCS)

2.2 این روش فقط برای انتخاب مشاوران برای انجام تکالیف استاندارد یا روال معمول (ممیزی ، طراحی مهندسی کارهای غیر پیچیده و موارد دیگر) در جایی که شیوه ها و استانداردهای تکمیل شده وجود دارد ، مناسب است. با استفاده از این روش ، یک “حداقل” برای “کیفیت” تعیین می شود. پیشنهادات ، که در دو پاکت ارسال شود ، از یک لیست کوتاه دعوت می شوند. ابتدا پیشنهادهای فنی باز و ارزیابی می شوند. کسانی که تضمین کمتری از حداقل نمره لازم دارند رد می شوند و پیشنهادهای مالی بقیه در ملاء عام باز می شود. سپس شرکت با کمترین قیمت انتخاب می شود و اعلام پرداختی قرارداد همانطور که در بند 1.28 شرح داده شده است انجام می شود. با استفاده از این روش ، حداقل تعیین صلاحیت اعمال می شود ، با این درک که تمام پیشنهادات بالاتر از حداقل فقط از طریق “هزینه” رقابت می کنند. انتخاب مشاوران بین المللی

انتخاب بر اساس صلاحیت مشاوران (CQS)

2.3 این روش ممکن است برای تکالیف کوچک مورد استفاده قرار گیرد که تهیه و ارزیابی پیشنهادهای رقابتی توجیه پذیر نیست. در چنین مواردی ، مشتری باید TOR را آماده کند ، و از طریق ابراز علاقه و اطلاعات در مورد تجربه و شایستگی مشاوران مایل به واگذاری ، یک لیست کوتاه ایجاد کند ، و شرکت را با مناسب ترین صلاحیت ها و منابع انتخاب کند. از شرکت منتخب خواسته می شود یک پیشنهاد ترکیبی فنی و مالی را ارائه دهد و سپس برای مذاکره در مورد قرارداد دعوت شود.

2.4 مشتری به مشاوران ارسال کننده EOI نام مشاوری كه ​​قرارداد به او اعطا شده است ، و قیمت ، مدت و دامنه قرارداد را اطلاع می دهد.

انتخاب تک منبع (SSS)

2.5 انتخاب مشاوران منفرد ، شرایط رقابت را از نظر کیفیت و هزینه فراهم نمی کند ، فاقد شفافیت در انتخاب است و می تواند شیوه های غیرقابل قبول را تشویق کند. بنابراین ، انتخاب تک منبع فقط در موارد استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد. توجیه انتخاب یک منبع باید در چارچوب منافع کلی مشتری و پروژه بررسی شود و مسئولیت اطمینان از اقتصادی بودن و کارآیی و فراهم کردن فرصت برابر برای کلیه مشاوران واجد شرایط بعهده مشتری است.

2.6 انتخاب تنها منبع ممکن است تنها درصورتی مناسب باشد که مزیت آشکاری نسبت به رقبا نشان دهد:

 • (الف) برای کارهایی که نشان دهنده ادامه طبیعی کار قبلی انجام شده توسط شرکت است (به بند بعدی مراجعه کنید) ،
 • (ب) در موارد اضطراری
 • (ج) برای انجام کارهای بسیار کوچک ،
 • (د) وقتی فقط یک بنگاه دارای صلاحیت است و تجربه ای با ارزش استثنایی برای واگذاری پروژه دارد.

2.7 وقتی تداوم کار در ادامه ضروری است ، RFP اولیه باید این چشم انداز را تشریح کند ، و در صورت عملی بودن، عواملی که برای انتخاب مشاور استفاده می شود ، احتمال ادامه را در نظر می گیرند. استمرار در رویکرد فنی ، تجربه به دست آمده و ادامه مسئولیت حرفه ای همان مشاور ممکن است باعث شود که ادامه کار مشاور اول بدون ورود به یک رقابت جدید منوط به عملکرد رضایت بخش در تکلیف اولیه باشد. برای چنین تکالیفی ، مشتری از مشاور انتخاب شده اولیه می خواهد تا پیشنهادات فنی و مالی را براساس TOR ارائه شده توسط مشتری تهیه کند ، که در آن صورت مذاکره خواهد شد.

2.8 اگر تکلیف اولیه بر مبنای رقابت اعطا نشده یا تحت تأمین اعتبار اعطا شده باشد یا اگر تکلیف ادامه ای پروژه قبلی وبطور قابل ملاحظه ای بزرگتر باشد ، معمولاً یک روند رقابتی دنبال می شود که در آن مشاوراولیه نیز از نظر خارج نمی شود. اگر ابراز علاقه کند مشتری استثنائات این قاعده را فقط در شرایط خاص و تنها در شرایطی که یک روند جدید رقابتی عملی نباشد ، در نظر می گیرد. انتخاب مشاوران بین المللی

3. انتخاب مشاورهای انفرادی

3.1 مشاوران انفرادی تکالیفی برای آنها الزامی نیست (الف) تیم های پرسنلی مورد نیاز نیستند ، ب) هیچگونه پشتیبانی اضافی در خارج از منزل لازم نیست و (ج) تجربه و مهارت های فردی برتری اصلی دارد. هنگامی که هماهنگی ، اداره یا مسئولیت جمعی به دلیل تعداد افراد ممکن است دشوار شود ، توصیه می شود که یک فرد استخدام شود.

3.2 مشاوران فردی براساس مدارک لازم برای انجام کار انتخاب می شوند. تبلیغات لازم نیست و به صورت هماهنگی عمل می شود.مشاوران نیازی به ارائه پیشنهاد ندارند. مشاوران باید از طریق مقایسه صلاحیت های حداقل از بین سه نامزد که علاقه مند به این کار بوده اند و یا مستقیماً توسط مشتری به آنها دعوت نامه داده شده است ، انتخاب می شوند. افرادی که برای مقایسه صلاحیت ها در نظر گرفته می شوند ، باید حداقل مدارک لازم را کسب کنند و افرادی که برای استخدام توسط مشتری انتخاب شده اند ، بهترین افراد واجد شرایط و کاملاً قادر به انجام تکالیف هستند. توانایی بر اساس سوابق تحصیلی ، تجربه و در صورت لزوم آگاهی از شرایط محلی مانند زبان محلی ، فرهنگ ، سیستم اداری و سازمان دولتی مورد قضاوت قرار می گیرد.

3.3 هر از گاهی ، کارمندان دائم یا همکاران یک شرکت مشاوره ممکن است به عنوان مشاوران فردی در دسترس باشند. در چنین مواردی ، مقررات تضاد منافع که در این دستورالعمل ها توضیح داده شده است ، برای شرکت مادر اعمال می شود.

3.4 مشاوران فردی ممکن است در موارد استثنایی مستقل انتخاب شوند:

 • (الف) کارهایی که ادامه کار قبلی است که مشاور انجام داده و برای آن به عنوان مشاور انتخاب شده است.
 • (ب) تکالیف با کل مدت زمان مورد انتظار کمتر از شش ماه؛
 • (ج) شرایط اضطراری ناشی از بلایای طبیعی.
 • (د) وقتی فرد تنها مشاور واجد شرایط برای انجام وظیفه باشد.

انتخاب مشاوران بین المللی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *