از تشابه تلفظ Consultant به معنی مشاوره نام سایت یعنی”کان سلطان” به معنای جایگاه و محل پرورش و تربیت سلطان انتخاب شد. در اینجا منظور آموزش مشاورین کسب و کار و مهندسین مشاور فنی است که در کار و تخصص خود یعنی مشاوره در حد سلطان و در اوج و قله پس با با آموزش های کاربردی سایت که به مرور اضافه خواهد شد با مجموعه ای از سلاطین کسب و کار در سطح کشور روبرو خواهیم بود که گرچه بر تئوری های مورد نیاز مسلط هستند اما راهکارهای عملی و کاربردی را آموخته و بکار می بندند و موفقیت آنها در حد سلطان رشته خود خواهد بود.

منابع مقالات و دوره های آموزشی سایت کان سلطان

گزینش یک منبع به تنهایی انتخاب درستی برای کاری با این عظمت نیست. بنا بر این تجربه مدیران و همکاران سایت که دارای سوابق اجرائی و آموزشی طولانی هستند را با منابع بروز دنیا تلفیق کرده و با ارجاع به نمونه های واقع شده در عمل ، سعی خواهیم کرد بهترین و کاربردیترین مطالب مربوط به حیطه کسب و کار در انواع آنرا به مخاطبین با ارزش خود ارائه دهیم.

مشاوره به معنی دریافت کمک حرفه ای و کسب اطلاعات لازم از افرادی است که صاحب تخصص و دانش در زمینه ی خاص هستند. دریافت اطلاعات و کسب مشاوره در همه ی زمینه می تواند کارساز و کارگشا باشد و کارشناسان و متخصصین مشاوره کسب و کار، با استفاده از دانش و اطلاعاتی که از تجارت و بازار دارند و همچنین تجربیاتی که در سال های متمادی کسب کرده اند، قطعا می توانند راهنمایان خوب و مناسبی برای کسب و کار باشند.