روش های تحلیل کسب و کار - 65 تکنیک برای تجزیه و تحلیل کسب و کار

روش های تحلیل کسب و کار – 65 تکنیک برای تجزیه و تحلیل کسب و کار

در اینجا لیستی از شصت و پنج تکنیک تجزیه و تحلیل کسب و کار آورده شده است که می تواند برای شما مفید باشد البته نیاز به تذکر نیست که شما ناچار نیستید که از همه این روش های تحلیل کسب و کار در پروژه خود استفاده کنید ولی وقتی که این تکنیک ها در دسترس شما هستند با توجه به شرایط موجود به انتخاب خود می توانید هر کدام از آنها را برگزیده و برای تجزیه و تحلیل کسب و کار خود از آن سود جوئید. روش های تحلیل کسب و کار

 1. Listening Active – یک تکنیک ارتباطی شامل پاراگراف کردن آنچه در طول مکالمه شنیده اید است و برای اطمینان از درک موضوع است.
 2. دستور کار – سندی حاوی جزئیات مربوط به یک جلسه ، شامل یک هدف و لیست موضوعات مورد بحث.
 3. شبه تحلیل فرایند – وضعیت فعلی یک فرایند تجاری در یک سازمان را تعریف می کند.
 4. طوفان فکری – یک بحث گروهی خود به خود که برای ایجاد ایده ها بدون نقد و ارزیابی اولیه طراحی شده است.
 5. برنامه تحلیل کسب و کار – سندی که خلاصه رویکرد تحلیل کسب و کار ، لیست تحویل کالا و زمان بندی برای تکمیل تحویل تجزیه و تحلیل کسب و کار را در خود دارد.
 6. Business Domain Model – یک مدل بصری که منطقاً مفاهیم کسب و کار را برای اجرای سیستم و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر نشان می دهد. این نباید با یک نمودار داده اشتباه گرفته شود ، که نمایانگر طراحی یا معماری واقعی بانک اطلاعاتی است. اگرچه ممکن است شبیه به هم باشند ، یک مدل دامنه کسب و کار باید از اصطلاحاتی استفاده کند که در حوزه کسب و کار باشد.
 7. مدل فرآیند کسب و کار – شرح گام به گام آنچه یک یا چند کاربر کسب و کار برای تحقق یک هدف خاص انجام می دهند. این مراحل می تواند به صورت دستی ، کاغذی یا مبتنی بر نرم افزار باشد.
 8. نماد مدل سازی فرایندهای تجاری (BPMN) – یک نماد استاندارد برای ایجاد مدل های بصری فرآیندهای تجاری یا سازمانی.
 9. قوانین کسب و کار – جمله ای که برخی از جنبه های کسب و کار را تعریف یا محدود می کند.
 10. Change Request – یک سند یا مجموعه اطلاعاتی که خلاصه تغییر را ایجاد می کند. اغلب با یک فرآیند تأیید رسمی همراه است.
 11. مقایسه رقابتی – اسناد یا ماتریس مقایسه وضعیت آینده، فعلی یا بالقوه محصول یا سیستم با رقبای سازمان.
 12. تماس کنفرانسی – جلسه‌ای که از طریق یک پل کنفرانس برگزار شده و شرکت کنندگان متعدد از طریق یک خط تلفن از مکانهای مختلف فیزیکی به آن پیوسته اند.
 13. دیکشنری داده – همچنین به عنوان ماتریس تعریف داده (Data Definition Matrix) نیز خوانده می شود ، اطلاعات مفصلی درباره داده های کسب و کار ، مانند تعاریف استاندارد عناصر داده ، معانی آنها و مقادیر مجاز ارائه می دهد.
 14. مشخصات تأمین اطلاعات – سندی که شامل مشاغل و جزئیات فنی در تبادل داده ها بین سازمان ها است. می تواند به عنوان بخشی از مدیریت ادغام API یا انواع دیگر فیدهای داده در حال استفاده شود.
 15. نمودار جریان داده – نشان می دهد که چگونه اطلاعات از طریق سیستم ، به داخل و خارج از سیستم جریان می یابد. آنها به ویژه هنگام ارزیابی فرایندهای داده فشرده و بررسی نحوه اشتراک داده بین سیستمها یا سازمانها مفید هستند.
 16. نقشه داده – نوع خاصی از فرهنگ لغت داده است که نشان می دهد چگونه داده ها از یک سیستم اطلاعات به داده های یک سیستم اطلاعات دیگر مرتبط و آدرس دهی می شوند. ایجاد مشخصات نقشه داده ها به شما و تیم پروژه شما کمک می کند تا از مسائل احتمالی بیشمار خودداری کنید ، بنوعی که مانع تمایل به تأخیر انداختن سطح پیشرفت و یا در حین تست پذیرش کاربرمی شود و برنامه های پروژه را کنار نمی گذارد ، و به این دلیل باعث ناراحتی ذینفعان نمی شود.
 17. لیست تحویل ها – لیستی از تحویل ها که به عنوان بخشی از تلاش برای تجزیه و تحلیل کسب و کار برای یک پروژه یا ابتکار عمل ایجاد می شود.
 18. تجزیه و تحلیل اسناد – فرایند تحلیل اسناد برای کشف الزامات مرتبط با اطلاعات.
 19. نمودار رابطه شخصیتی (ERD) – یک مدل داده ای که ارتباط موجودات (یا مفاهیم یا چیزها) با یکدیگر را توصیف می کند. هنگامی که توسط تحلیلگران کسب و کار ایجاد شد ، ERD ها می توانند برای درک حوزه کسب و کار ، روشن شدن اصطلاحات کسب و کار و اتصال مفاهیم کسب و کار به ساختارهای بانک اطلاعاتی استفاده شوند (به مدل دامنه کسب و کار در بالا مراجعه کنید).
 20. نقشه ویژگی ها – نمایش تصویری از چندین ویژگی ، اغلب داستان های کاربر در مورد پس زمینه محصول ،و روابط آنها را نشان می دهد.
 21. Given When Then Statements – فرمولی برای نوشتن تست های پذیرش برای یک داستان کاربر. با توجه به (برخی زمینه) هنگامی که (برخی از اقدامات انجام شده است). سپس (شرح عواقب قابل مشاهده یا الزامات).
 22. Glossary – A   اسناد قابل ارائه ای است که منحصر به فرد در حوزه تجارت یا حوزه فنی است. این واژه نامه برای اطمینان از اینكه همه ذینفعان (كسب و كار و فنی) بفهمند منظور از اصطلاحات ، كلمات اختصاری و عبارات مورد استفاده در درون سازمان چیست ، استفاده می شود.
 23. آراستن باقیمانده محصول – فرایندی برای بررسی موارد باقیمانده محصول برای شفافیت ، تخمین و اولویت ، قبل از برنامه ریزی برای حداکثر سرعت پیشرفت.
 24. تجزیه و تحلیل رابط – فرایند تجزیه و تحلیل یک رابط ، مانند یک رابط کاربری برای اتصال بین دو سیستم نرم افزاری ، برای کشف اطلاعات مرتبط با الزامات.
 25. مصاحبه – جلسه ای با یک تا چند ذینفع برای سؤال و پاسخ به سؤالات مربوط به هر جنبه ای از مشکل ، پروژه یا الزامات. از روش های تحلیل کسب و کار مرسوم.
 26. لیست موارد – اسناد یا مخزنی که شامل لیستی از کلیه موضوعات مربوط به هر نوع نیاز با الزامات یک پروژه است.
 27. یادداشتهای جلسات – سندی که جوهر مباحث مورد بحث در طول جلسه را به همراه تصمیمات و موارد عملی به ما می دهد.
 28. Mind Map – پیشنهاد شده توسط Bola Adesope ، یک مدل تصویری با موضوعی در مرکز است که یک رابطه سلسله مراتبی بین مفاهیم و ایده های مختلف را نشان می دهد. این یک ابزار عالی برای طوفان مغزی است.
 29. مشاهده – فرایند مشاهده افرادی که از یک سیستم استفاده می کنند یا یک فرآیند را اجرا می کنند ، اغلب در محیط کار واقعی خود ، برای کشف اطلاعات مرتبط با الزامات.
 30. نمودار سازمانی – یک مدل بصری که نشان دهنده سلسله مراتب سازمانی برای یک سازمان یا بخشی از یک سازمان است.
 31. اندازه گیری عملکرد – فرآیند جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و / یا گزارش اطلاعات در مورد عملکرد یک فرد ، گروه ، سازمان ، سیستم یا مؤلفه.
 32. گزارش عملکرد – اسناد یا مدلی که نتایج حاصل از یک پروژه ، مرحله پروژه یا فعالیت تجاری را نشان می دهد.
 33. مدیریت نمونه کارها – فرایندی برای سازماندهی ، اولویت بندی و نمایش روابط بین چندین پروژه فعال و پیشنهادی برای یک سازمان.
 34. تعریف مسئله – فرایند کشف و تعریف مسئله واقعی که توسط یک پروژه یا راه حل حل می شود.
 35. گزارش پیشرفت فرآیند – مدل ویژوال که نشان دهنده پیشرفت های انجام شده در یک فرآیند تجاری یا فنی در نتیجه یک پروژه یا ابتکار عمل است.
 36. فرآیند پیشرفت – یک جلسه کاری است که در آن کارشناسان موضوع برای اثبات اعتبار آن از طریق یک روند رو به جلو اقدام می کنند.
 37. Backlog Product – لیست کلیه الزامات موردنظر (نوشته شده با استفاده از نحو داستان کاربر) ، مرتب سازی شده ، و با سایر خصوصیات کلیدی که برنامه ریزی و اولویت بندی یک تیم توسعه نرم افزار چابک را تسهیل می کند ، و ماتریس می سازد.
 38. لیست پروژه ها – لیست واحدی از پروژه های اولویت بندی شده توسط تیم یا سازمان مورد بررسی.
 39. نمونه اولیه – یک مدل تصویری کاربردی که رابط کاربری یک سیستم نرم افزاری هنوز ساخته نشده را نشان می دهد. غالباً نمونه های اولیه براساس داده های نمونه تعامل محدود را امکان پذیر می سازند.
 40. پرسشنامه ملزومات – لیستی از سوالات در مورد نیاز پروژه. معمولاً سؤالات توسط ویژگی (یا نیاز شغلی یا هدف پروژه) سازماندهی می شوند.
 41. بررسی الزامات – جلسه ای که ذینفعان گرد هم می آیند تا از طریق اسناد و مدارک مورد نیاز ، صفحه به صفحه ، خط به خط ، اطمینان حاصل کنند که این سند نمایانگر درک کامل همه از آنچه در این پروژه خاص باید انجام شود باشد.
 42. گذشته نگر – فرآیند بررسی یک کار به پایان رسیده است (اغلب برای یک پروژه یا بخشی از یک پروژه) برای کشف و درآوردن درسهای آموخته شده.
 43. تجزیه و تحلیل علت ریشه ای – فرایند تجزیه و تحلیل یک مشکل برای کشف دلایل اساسی یا مسائل واقعی ، ایجاد مشکل.
 44. Scope Model – نمایش تصویری از ویژگی ها ، فرآیندها یا عملکرد در دامنه یک پروژه ، راه حل یا سیستم خاص.
 45. تجزیه و تحلیل ذینفعان – سندی که مشخص می کند چه کسی در تیم پروژه حضور دارد و مسئولیت آنها چیست.
 46. نقشه ذینفعان – نمودار بصری که رابطه ذینفعان با راه حل و یکدیگر را نشان می دهد.
 47. لیست درخواست ذینفعان – لیست درخواستهای مربوط به یک پروژه یا راه حل قبل از تعیین دامنه.
 48. نظرسنجی – مجموعه ای از سؤالاتی که برای چندین ذینفع در قالب ناهمزمان مانند پرسشنامه آنلاین مطرح می شود. برای جمع آوری اطلاعات زیادی از افراد مختلف مفید است.
 49. تجزیه و تحلیل SWOT – یک مدل تصویری که اطلاعاتی درباره نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات سازمانی را نشان می دهد.
 50. نمودار معماری سیستم – مدل ویژوال که اجزای سیستم و چگونگی تعامل آنها را به عنوان بخشی از راه حل مشخص می کند و می تواند به شما در تشخیص چگونگی بهترین سازماندهی الزامات دقیق کمک کند.
 51. نمودار متن سیستم – یک مدل بصری سیستم اصلی را که طی یک پروژه یا ابتکار به آن عمل می شود و روابط بین سیستم اولیه و سایر سیستم ها را مورد بررسی قرار می دهد ، را تعریف می کند.
 52. تحلیلگری سیستم – وضعیت آینده فرایند تجارت در سازمان را مشخص می کند تا نحوه عملکرد فرآیند کسب و کار ، در مقطعی از آینده ، پس از ایجاد تغییرات ، مشخص شود.
 53. ماتریس قابلیت ردیابی – پیشنهاد شده توسط نیکیتا نگوین ، از این سند برای ترسیم نیازهای تجاری به الزامات عملکردی استفاده شده است.
 54. محدودیت سه گانه – مدلی که تعادل بین بودجه پروژه ، برنامه ، دامنه و کیفیت را نشان می دهد.
 55. Use Case – موارد استفاده نوعی از مشخصات الزامات متنی است که چگونگی تعامل کاربر با یک راه حل برای دستیابی به یک هدف خاص را ضبط می کند. آنها مرحله به مرحله کار کاربررا که از طریق یک سیستم نرم افزاری به انجام می رسد تا به هدف برسد را توضیح می دهند.
 56. از نمودار موردی استفاده کنید – یک نمودار UML (زبان مدل سازی یکپارچه) که بازیگران را نشان می دهد ، از پرونده ها استفاده می کند و روابط بین آنها را نشان می دهد.
 57. تست پذیرش کاربر – فرایندی اعتبارسنجی که در آن کاربران تجاری از راه حل جدیدی استفاده می کنند ، اغلب قبل از استقرار ، برای تأیید نیازهای آنها.
 58. مشخصات رابط کاربر – سندی که قوانین درگیری را برای کاربر در تعامل با یک صفحه خاص در یک وب سایت یا صفحه در یک برنامه مشخص می کند.
 59. User Story – یک سند کوتاه که توضیحی از ویژگی نرم افزار را از دید کاربر نهایی می دهد. داستانهای کاربر اغلب به صورت زیر نوشته می شوند: من به عنوان یک کاربر ____ ، می خواهم ____ به طوری که ______. داستانهای کاربر غالباً با معیارهای پذیرش همراه می شوند (رجوع کنید به اظهارات داده شده در آن زمان).
 60. کنفرانس ویدئویی – گسترش در یک کنفرانس وب ، که در آن شرکت کنندگان همچنین قادر به اشتراک گذاری ویدیو از خود هستند.
 61. Vision Document – سندی که اهداف تجاری و دامنه یک پروژه را توصیف می کند.
 62. وب کنفرانس – جلسه ای که از طریق وبینار ، جلسه آنلاین یا ترکیبی از نرم افزار اشتراک گذاری صفحه و پل کنفرانس برگزار می شود ، که چندین شرکت کننده از طریق یک اتصال اینترنتی از طریق مکان های مختلف فیزیکی از طریق یک اتصال اینترنتی می توانند از یک مکان تصویری به هم بپیوندند.
 63. Wireframe (همچنین به آن یک Mock-Up گفته می شود ، مربوط به یک نمونه اولیه) – نمایش تصویری از صفحه نمایش رابط کاربری ، معمولاً از نوع کاملاً مشابه.
 64. نمودار گردش کار (همچنین به آن نمودار فعالیتی نیز گفته می شود) – یک مدل بصری ساده که مراحل ، تصمیمات ، نقطه شروع و نقطه پایانی یک فرآیند کاربردی ، فنی یا تجاری را ضبط می کند.
 65. کارگاه آموزشی – جلسه ای که در آن همکاری در زمان واقعی بر روی یک یا چند محصول کار مانند تحویل ملزومات انجام شود ، و در داخل جلسه کاری اتفاق می افتد.

شما بیشتر از چه روش هایی برای تحلیل تجارت خود استفاده می کنید؟ آیا تکنیک مورد علاقه شما در این لیست وجود دارد ؟ اگر از تکنیکی استفاده می‌کنید که در این لیست نیست آن را برای ما بنویسید تا لیست بالا را کامل تر کنیم. 

روش های تحلیل کسب و کار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *