نوشته‌ها

کافی

توسعه در حد نیاز

برای ترجمه کتاب enough is enough عنوان توسعه در حد نیازرا برگزیدم. توسعه با رشد متفاوت است. اجازه بدهید کتاب را بررسی کنیم.

راب دیتز و دان اونیل ، کارشناسان پایداری ، تحلیلی جدید اما تحریک کننده در مورد قطع ارتباط بین رشد و توسعه ارائه می دهند. آنها با منطق سنتی اقتصادی روبرو هستند که معتقد است رشد و مصرف بیشتر به طور حتم منجر به خوشبختی در یک جامعه سرمایه داری مصرف کننده می شود. دیتز و اونیل – مدافعان “اقتصاد با ثبات دولتی” – استدلالی کاملاً تحقیق شده و ارائه شده درباره اقتصاد سیاسی و مواضع غیر دوستانه رهبران جهان را ارائه می دهند. دیدگاه های آنها سوالاتی را در مورد ارزش نهایی مادی گرایی و رشد اقتصادی بی بند و باری ایجاد می کند که به محیط زیست آسیب می رساند و عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی را از بین می برد. این تز آرمان گرایانه را به هر کسی که علاقه مند به سرانجام یک اقتصاد پایدار باشد ، توصیه می کنیم.

توسعه در حد نیاز
راب دیتز

نگاه کلی

 •  
  1. اقتصاد سنتی می آموزد که رشد بدون محدودیت ، مصرف بیشتر و بهره وری به نفع جامعه است.
  2. کشورهایی که این مکتب اقتصادی را پذیرفته اند ، در دستیابی به رفاه گسترده موفق نیستند.
  3. از هفت میلیارد نفر ساکن کره زمین ، 2.7 میلیارد نفر با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. دو درصد جامعه بیش از نیمی از دارایی خانوارهای جهان را در اختیار دارند.
  4. فناوری نمی تواند تمام تأثیرات منفی جمعیت افسار گسیخته و رشد اقتصادی را برطرف کند و نیروهای بازار به تنهایی نمی توانند مشکلات تخصیص منابع را حل کنند.
  5. “اقتصاد با ثبات” آرزوی پایداری منابع و برابری اقتصادی را دارد.
  6. یک “اقتصاد مرفه و در حال رشد” تقاضای اقتصادی را با توانایی زمین در تأمین مجدد منابع منطبق می کند.
  7. اقتصاد پایدار نیازمند آگاهی از خطرات رشد و مصرف است.
  8. دولت ها باید بهبود خشنودی شهروندان را برتولید ثروت مقدم دارند.
  9. بوتان “خوشبختی ملی” را به عنوان هدفی در مقابل افزایش تولید ناخالص داخلی ترویج می کند.
  10. حفظ تعداد ساعت کار فعلی ، نیاز به رشدمداوم برای فروش محصولات برای ادامه کار مردم را افزایش می دهد.
توسعه در حد نیاز
دن اونیل

شکست اقتصاد ارتدکسی

هر دولت بزرگی این ایده بنیادی اقتصادی را پذیرفته  که رشد بدون محدودیت همراه با مصرف و بهره وری بیشتر به نفع جامعه است. ولی  این فرض نادرست است. هزینه رشد بیش از آن است که مزایای احتمالی آن بتواند آنرا تأمین کند. ملتهای پذیرنده این مکتب ارتدوکسی در دستیابی به سعادت گسترده موفق نیستند.

فلسفه غالب اقتصادی مدرنیته این است – جمعیت بیشتر و تولید بیشتر ، پول بیشتر و مصرف بیشتر

زمین هفت میلیارد سکنه دارد. 2.7 میلیارد نفر از آنها با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. دو درصد بیش از نیمی از دارایی خانوارهای جهان را در اختیار دارند. این اختلافات از یک سیستم اقتصادی که مصرف بیش از حد را ترویج می کند ، بوجود می آید. اقتصاددان هرمان دالی یک رویکرد جایگزین ،یعنی “اقتصاد با ثبات” را ارائه می دهد که آرزوی پایداری منابع و برابری اقتصادی را دارد. سه ایده اصلی زیربنای این رویکرد است:

  1. ارزیابی اثرات اقتصادی باید منابع محدود زمین را در نظر بگیرد.
  2. مردم باید سیاستی را که می تواند از یک اقتصاد پایدار پشتیبانی کند ، یعنی “یک اقتصاد مرفه اما بدون رشد” را درک کنند.
  3. جامعه باید استراتژی های جدید اقتصادی راجایگزین ذهنیت ناقص مصرف كننده كند كه اقتصاد رشد گرا را تداوم می بخشد.

شواهد نشان می دهد که بیشتر افراد ساکن در کشورهای ثروتمند از قبل دارای کالاهای مادی کافی هستند – چالش این است که بدانیم چگونه می توان اقتصاد را به غیر ازمسیر مصرف روزافزون ،پیش برد.”

تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، بطور سالانه کل هزینه های خرج شده برای کالاها و خدمات در یک کشور ، و میزان تولید یک کشور – و جهان – را اندازه گیری می کند. از سال 1900 تا 2008 ، جمعیت جهانی 400٪ و سرانه تولید ناخالص داخلی 600٪ افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی جهان از حدود 2 تریلیون دلار به 51 تریلیون دلار افزایش یافت که همراه با افزایش سرسام آور مصرف انرژی و مصرف منابع طبیعی بود. در اواسط دهه 1970 ، مصرف جهانی از توانایی بازیافت زباله زمین و توانایی آن در بازآفرینی منابع طبیعی پیشی گرفت. رشد مداوم اقتصادی برای اکثر مردم مزایای اجتماعی چشمگیری نداشته است. افزایش تولید ناخالص داخلی به همه اقشار جامعه تعلق نمی گیرد. شکاف های قابل توجه درآمد حاصل ، عواقب منفی اجتماعی ایجاد می کند: بیماری روانی بیشتر ، جرم بیشتر ، خشونت و زندان.

مقیاس پایدار

ارزیابی اینکه چه مقدار از زیست کره زمین مصرف می شود ، نیاز به ارزیابی “ظرفیت حمل” کره زمین دارد. برآورد دقیق میزان مصرف دشوار است زیرا افراد ، جوامع و کشورها الگوی مصرف متفاوتی دارند و این بر استانداردهای زندگی ، سبک زندگی ، جریان تجارت و استفاده از فناوری پیشرفته تأثیر می گذارد. با این حال ، فناوری به خودی خود نمی تواند تأثیرات منفی جمعیت افسار گسیخته یا رشد اقتصادی را کنترل کند. اصلاح این مشکل شامل ایجاد و زندگی مطابق با “مقیاس اقتصادی پایدار” است ، نه آموزشهای سنتی “اقتصاد مقیاس“. رویکرد پایدار در مقیاس اقتصادی محدودیتهای واقعی و مطلوب رشد اقتصادی را برطرف می کند.

اقتصاد پایدار

از اوایل سال 2000 ، متخصصان تأکید جامعه بر تولید و مصرف را زیر سوال بردند. اکنون اقتصاددانان دانشگاهی اقتصاد پایدار را که به دنبال تعادل بین مصرف منابع و توانایی حفظ جمعیت محلی است ، ترویج می کنند. اقتصاددانان از اقتصاد پایدار با نام های دیگر یاد می کنند: “اقتصاد سبز ، اقتصاد پایدار و اقتصاد تعادل پویا“.

هنگامی که به مردم آزادی کارگردانی ، فرصت ارتقا مهارت هایشان و احساس اینکه کارشان معنا و هدف دارد داده می شود ، بهترین عملکرد را دارند.”

این الگوی جدید اقتصادی بر کیفیت زندگی و بهبود محیط زیست نسبت به سیستم فعلی تأکید دارد که بر افزایش مداوم تولید ، مصرف و تولید ناخالص داخلی تأکید دارد. اقتصاد پایدار دارای چهار ویژگی است:

  1. در مقیاسی پایدار ساخته شده است که مطابقت با تقاضاهای اقتصادی و توانایی زمین در تأمین و تأمین مجدد منابع دارد.
  2. توزیع عادلانه درآمد و توزیع ثروت را الزامی می کند.
  3. تصدیق می کند که نیروهای بازار به تنهایی نمی توانند مشکلات تخصیص منابع را حل کنند. در عوض ، نیروهای بازار باید خواسته های جامعه و دولت را ادغام کنند.
  4. این اقتصاد در صورت بهبود شرایط زندگی وکیفیت زندگی به موفقیت می رسد. در عمل ، این به معنای امنیت شغلی بیشتر ، مزایای سلامتی ، اوقات فراغت و ثبات اقتصادی است.

ما فقط می توانیم با جایگزینی منابع طبیعی کره زمین یا بازیافت زباله ، به میزان فعلی خود مصرف کنیم.”

ساخت این اقتصاد جدید نیاز به شاخص های جدید موفقیت اقتصادی دارد ، مانند نیروی کار و جمعیت با اندازه ثابت ، مشاغل محلی با کیفیت بالا و برابری درآمدی بیشتر. ایجاد اقتصاد جدید نیاز به تعاریف جدیدی از سرمایه گذاری ، مالکیت و کیفیت کار دارد و همچنین ممکن است به “کاهش رشد” یا اقداماتی که اثرات زیست محیطی تولید مواد و ارائه خدمات را کاهش می دهد ، نیاز داشته باشد. این به معنای دید انتقادی تری است که باعث به وجود آمدن قیمت سهام جدیدی می شود. طبق سیستم فعلی ، اگر یک شرکت نفتی منبع انرژی جدیدی پیدا کند ، اما این منبع تأثیر منفی بر محیط و جامعه بگذارد ، قیمت سهام این شرکت همچنان افزایش می یابد. به همین ترتیب ، تمرکز نامناسب بر تولید ناخالص داخلی تأثیرات منفی جامعه را نادیده می گیرد.

عمل ایجاد پول به عنوان بدهی باید غیرقانونی باشد ، همانطور که جعل و تقلب است.”

جامعه ای که از بهترین روش ها استفاده می کند منابع طبیعی را فقط با سرعتی که می تواند آنها را دوباره پر کند مصرف می کند و منابع غیر قابل تجدید را فقط با سرعتی که علم بتواند منبع جایگزینی ایجاد کند مصرف می کند.

جوامع باید زباله ها را به همان سرعتی که محیط زیست قادر به پردازش آنها است ایجاد کنند ، اما اجرای محدودیت هایی از این قبیل ، سیاست گذاران را ملزم به اجرای تصمیمات سخت می کند. گزینه های بالقوه آنها شامل سهمیه بندی ، ممنوعیت برخی مواد – مانند سرب در رنگ – و استفاده از مجوزهای قابل معامله ، مانند ” سهام” است اقتصاد پایدار

کاهش جمعیت

سازمان ملل محاسبه می کند که جمعیت جهانی در سال 2050 به 9.3 میلیارد نفر و در سال 2100 به 10 میلیارد نفر خواهد رسید. آموزش و پرورش موثرترین راه برای کنترل جمعیت است. به عنوان مثال ، آموزش موثر می تواند از 80 میلیون حاملگی ناخواسته که اکنون سالانه اتفاق می افتد – که اتفاقاً به همان تعداد رشد سالانه جمعیت جهانی است – جلوگیری کند.

پیام اصلی در مورد پیشرفت فن آوری این است که می تواند برای مدیریت برخی از تأثیرات مرتبط با رشد اقتصادی مفید باشد ، اما ممکن است برای غلبه بر آنها کافی نباشد.”

بهبود دسترسی به داروهای پیشگیری از بارداری و محدودیت مهاجرت شامل تدوین سیاست های جداگانه کنترل جمعیت برای کشورهایی با باروری بالا و درآمد پایین – مانند چین – و برای کشورهایی با درآمد بالا و باروری پایین – مانند انگلیس و ایالات متحده است. اصلاح مهاجرت و پیشگیری از بارداری می تواند منجر به کنترل جمعیت در کشورهای پیشرفته شود. اقتصاد پایدار

ثروتمندان ثروتمندتر می شوند

الگوی اقتصادی متمرکز بر تولید ، نابرابری درآمد ناخالص را تقویت می کند. بررسی برنامه توسعه سازمان ملل متحد از کشورهای بزرگ جهان ، درآمد 20٪ برتر را در مقایسه با پایین ترین 20٪ اندازه گیری کرد. این تحقیق نشان داد که ایالات متحده و پرتغال بالاترین نسبت شکاف درامد را دارند – به ترتیب 8.5 و 8.0 – در حالی که ژاپن و فنلاند به ترتیب با 3.4 و 3.7 دارای کمترین اختلاف هستند. با بیان دلار ، در سال 2007 ، مدیران عاملها در ایالات متحده 350 برابر بیشتر از یک کارگر معمولی درآمد کسب کردند. شکاف های گسترده درآمدی مشکلات اجتماعی را ایجاد می کند ، از جرایم بالاتر تا سطح مصرفی که بیش از نیازهای فردی است.

خبر خوب این است که ایده هایی برای ایجاد اقتصاد سالم از نظر اکولوژیکی از گوشه و کنار جهان در حال ظهور است.”

جامعه به طور سنتی شکاف های درآمد را به عنوان مشکلی منطقی کرده است که رشد اقتصادی بیشتر می تواند آن را اصلاح کند. در صورت عدم رشد واقعی اقتصادی ، برابری درآمد اهمیت بیشتری پیدا می کند. این مزایایی مانند طول عمر ، جمعیت کمتردر زندان ، چاقی کمتر و مصرف مواد مخدرکمتر و تحرک اجتماعی بیشتر ایجاد می کند. علی رغم این باور عمومی که ترویج می شود ، حقوق و پاداش های کلان عملکرد را مختل می کند و نوآوری را تحریک نمی کند. کشورهای توسعه یافته باید به جای فشار مداوم برای تولید بیشتر ، بر برابری درآمد تأکید کنند ، زیرا روابط اجتماعی بهتر کیفیت زندگی را برای همه شهروندان بهبود می بخشد ، در حالی که مصرف بیشتر چنین نیست.

دولت ها سازوکارهایی برای کاهش شکاف درآمدی دارند ، مانند برنامه های اجتماعی ، حداقل درآمد و تغییر در مالیات. دو استراتژی ممکن محدود کردن درآمد یا ارث است. در یک مورد ، شش وارث ثروت والمارت “به اندازه تقریباً 30٪ قشر پایین آمریکایی ها” ، یا 90 میلیون نفر ثروت دارند.

اقتصاد مبتنی بر رشد نتوانسته است اشتغال کامل در ایالات متحده را تضمین کند ، بیشتر به این دلیل که رشد اقتصادی یک مدل” رونق و سقوط “ناپایدار است.”

راه حل های دیگر شامل اجرای نسبت های دیفرانسیل دستمزد است – تعاونی ها در اسپانیا و انگلیس از آنها استفاده می کنند -یا ایجاد شرکت ها و تعاونی های متعلق به کارمندان و یا اشتغال زنان بیشتر در سمت های اجرایی سطح بالا. چنین اموری عوام فریبی در محل کارو فرهنگ شرکت ها را تغییر می دهد و برابری مزدی را بهبود می بخشد. اقتصاد پایدار

اصلاح سیستم ناقص

با وجود خرد مشترک ، “پول خود هیچ ارزش ذاتی ندارد.” ثروت واقعی از کالاها و خدمات ملموس ناشی می شود. پول وسیله مبادله – “ادعای ثروت” – برای خرید کالاها و خدمات ملموس است. به دلیل تکثیر ابزارهای مالی جدید و مقررات زدایی از صنعت مالی ، رشد پول بسیار سریعتر از تولید ناخالص داخلی است. این معامله یکی از عواملی است که باعث افزایش بی ثباتی مالی می شود. این نقش پول را تغییر می دهد زیرا پول نباید بر اقتصاد مسلط شود بلکه باید گسترش آن را تسهیل کند.

هر کسی که پول را گیج نکند احتمالاً زیاد به آن فکر نکرده است )هرمان دالی و جوشوا فارلی ، اقتصاد بوم شناسی)

مغالطه مشهور دیگر این است که بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو پول ایجاد می کنند. در واقع ، بانک های تجاری با صدور وام پول بسیار بیشتری ایجاد می کنند. وقتی بانکی وام می دهد ، در معامله ای که هیچ ارتباطی با بانک مرکزی ندارد – به غیر از بانکی که شرایط ذخیره بانک فدرال را تأمین می کند – وجهی را به حساب وام گیرنده منتقل می کند. با گذشت زمان ، بانک فدرال قوانین ملزومات ذخیره را کاهش داده است ، بنابراین بانک ها می توانند پول بیشتری با سرمایه کمتری ایجاد کنند وام گیرندگان باید وام های خود را بازپرداخت کنند ، اما اگر پول نقد نداشته باشند ، مبلغ بیشتری قرض می گیرند و این باعث می شود تا حجم کل پول گسترش یابد. بانک ها برای ادامه کار سیستم باید وام خود را ادامه دهند. این امر به آنها قدرت هدایت سیاست های وام ، از جمله سیاست هایی را می دهد که علیه محیط زیست کار می کنند.

جامعه ای با هدف درست می تواند نیازهای بالاتر را برطرف کند و توجه خود را به پیشرفت فرهنگی و معنوی معطوف کند.”

دولت ها باید شرایط ذخیره را افزایش دهند تا بانک های خصوصی نتوانند به عنوان بخشی از ایجاد بدهی پول تولید کنند. این سیستم همچنین باید پس انداز را از سرمایه گذاری متمایز نگه دارد. جوامع محلی می توانند ارزهایی را صادر کنند که فقط در یک منطقه خاص معتبر باشند تا هزینه های محلی را تشویق کنند. ایجاد یک “ارز بین المللی بدون بدهی” می تواند عدم تعادل تجاری را حل کند و توازن قدرت را برای کشورهایی که ارز ذخیره شناخته شده دارند ، تغییر دهد. مالیات بر معاملات مالی بین المللی تجارت سوداگرانه و بی ثبات کننده بزرگترین بانک ها را کاهش می دهد. اقتصاد پایدار

“خوشبختی ناخالص ملی

ملت بوتان بدون اتخاذ اثرات منفی اقتصاد پرمصرف و پر رشد ، مدرن شده است. King Jigme Singye Wangchuck پیگیری خوشبختی ناخالص ملی را نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر در اولویت قرار داده است. برنامه ها پیشرفت های زیست محیطی ، سلامت روان بهتر ، حفظ فرهنگ و استفاده موثرتر از زمان را پیش می برند. این ورودی های حامی خوشبختی ، در یک شاخص ترکیب می شوند ، وسیاست ملی را هدایت می کنند. برنامه های مشابهی در استرالیا ، ژاپن و انگلیس آغاز شده است.

“” کافی است “به معنای” کافی برای یک زندگی خوب “است.”

شاخص خوشبختی سوالاتی را در مورد نقش تولید ناخالص داخلی به عنوان اصلی ترین معیار ملی تولید اقتصادی ایجاد می کند. گرچه از نظر سیاسی و اقتصادی کاملاً جا افتاده است ، تولید ناخالص داخلی از کاستی های جدی رنج می برد. برخی از کشورها اقدامات جدیدی را در نظر می گیرند که به سطح رضایت شهروندان آنها می پردازد. یک مطالعه در انگلیس نشان داد که 81٪ مردم گفتند که دولت باید بهبود سعادت شهروندان خود را نسبت به تولید بیشترین ثروت در اولویت قرار دهد.

یافتن کار کارآمدتر

در حالی که فناوری جدید به مردم کمک کرده است تا بهره وری خود را افزایش دهند ، کارفرمایان ساعات کار کارمندان را کاهش نداده اند. حفظ همان تعداد ساعت کار ، نیاز به رشد مداوم برای فروش محصولات برای ادامه کار کارمندان را افزایش می دهد. بسیاری از کارفرمایان برنامه های منعطف یا نیمه وقت ارائه نمی دهند. مشاغلی که باید از اولویت برخوردار باشند – مانند نظافت محیط – سودآوری ندارند. مشاغلی که سود کمتری برای جامعه دارند – مانند تجارت بیش از حد سوداگرانه – پول بیشتری می گیرند و کثرت بیشتری دارند. گزینه جایگزین این است که ساعات کاری هفته را گسترش دهید ، اشتراک اشتغال را گسترش دهید و انعطاف پذیری شغل ها را باعث شوید. مکانهایی مانند هند ، آرژانتین و برخی از شهرهای اروپا مشاغلی را تضمین می کنند که درآمد اساسی را تأمین می کنند. همه این استراتژی ها می توانند به مردم کمک کنند تا تصمیم بگیرند که “کافی است“. اقتصاد پایدار

درباره نویسندگان

راب دیتز ، سردبیر وبلاگ دالی نیوز ، مدیر اجرایی سابق مرکز پیشرفت اقتصاد پایدار (CASSE) است. دن اونیل مدرس اقتصاد بوم شناسی در دانشگاه لیدز و اقتصاددان ارشد CASSE است.

اقتصاد پایدار

آشفتگی در زنجیره تامین - شکنندگی اقتصادی بنا شده بر روی برون سپاری در اثر ویروس کرونا

آشفتگی در زنجیره تامین – شکنندگی اقتصادی بنا شده بر روی برون سپاری در اثر ویروس کرونا

آشفتگی در زنجیره تامین – ویروس کرونا، شکنندگی اقتصادی بنا شده بر روی برون سپاری در زمان فعلی را آشکار می کند. نوشته لیزی اولاری – آتلانتیک ، 2020

اگر نمی توانید شامپو یا خمیردندان مورد علاقه خود را پیدا کنید ، زنجیره تأمین مدرن را سرزنش کنیدبسته شدن سایت های مهم تولید چینی برای چند هفته در حین شیوع ویروس باعث شده است که میزان دسترسی به محصولات کاهش یابد زیرا میزان تحویل به موقع محصولات تولیدی جهان به آسیا بستگی داردلیزی اولاری با نوشتن مقاله برای The Atlantic ، نقاط ضعف مربوط به همه گیری در زنجیره تأمین جهانی و پیامدهای آن را توضیح می دهد و آشفتگی در زنجیره تامین را در شرایط وابستگی به چین آشکار می کند.

با آشفتگی بحران کروناویروس ، سیستم های بهداشتی ایالات متحده برای رسیدگی به کمبود منابع مراقبت های بهداشتی به دولت روی آورده اند.

در فوریه سال 2020 ، به دلیل مسئله آلودگی بی ارتباط با ویروس کرونا ، سیستم پزشکی دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی لباسهای جراحی را که از یک تولید کننده چینی سفارش داده بود دریافت نکردبا شروع coronavirus و افزایش تقاضا برای تجهیزات حفاظتی ، سیستم بهداشت و درمان تلاش کرد تا یک منبع تأمین کننده برای پر کردن این شکاف پیدا کند.

آشفتگی در زنجیره تامین - شکنندگی اقتصادی بنا شده بر روی برون سپاری در اثر ویروس کرونا

بیمارستانهای ایالات متحده معمولاً از طریق یک سازمان خرید گروهی (GPO) کالاهای مورد نیاز را به صورت عمده سفارش می دهندچنین GPO هایی نمی توانند به سرعت فروشندگان جایگزین را برای سفارشات عمده انبوه خود پیدا کنندفروشندگان ، به نوبه خود ، با حاشیه سود ناچیز کار می کنند ، بنابراین موجودی های بزرگ پشتیبانی را حفظ نمی کننددر نتیجه ، سیستم درمانی کارولینای جنوبی برای کمک به دولت فدرال متوسل شددولت ملی این قدرت را دارد که از بخش تولید دفاعی تقاضا کند ، که این امر به آنها اجازه می دهد تا تولید را متوقف کنند و از منابع استراتژیک کشور برای تهیه تجهیزات مراقبت های بهداشتی استفاده کنند.

بحران coronavirus شکنندگی سیستم مدرن زنجیره تأمین را آشکار می کند.

بسیاری از صنایع دیگر نمی توانند برای کمک به دولت فدرال یا هر نهاد دیگر اقدام کنندزنجیره های عرضه مدرن بسیار شکننده هستند – نه تنها در مورد لوازم مراقبت های بهداشتی ، بلکه همچنین درمورد بیشتر کالاهای غیر خوراکی چنین است موسسه مدیریت تأمین (ISM) گزارش می دهد که سه چهارم از شرکتهایی که در آن تحقیق کرده اند به دلیل شیوع coronavirus با اختلالات زنجیره تامین روبرو شده اندبه طور کامل 44٪ از این مشاغل برنامه مقابله ای برای مقابله با این کمبودها نداشته اند.

یکی از دلایلی که این اختلال چنین عواقب گسترده ای دارد این است که – طبق گفته مدیر عامل ISM تام دری – تقریباً هر بخش از صنعت ایالات متحده ، اعم از “ساخت یا غیر تولید” ، به چین بستگی دارد و زنجیره های عرضه به کشورچین بستگی دارد.

حمل و نقل دریایی و “تحویل به موقع” زنجیره های عرضه مدرن در معرض اختلال قرار گرفته است.

مصرف کنندگان در ایالات متحده ازمیزان حضور اجزای چینی در کالاهایی که روزانه از آنها استفاده می کنند یا اینکه شرکتهای آمریکایی به این مؤلفه ها چقدر اعتماد دارند ، اطلاع چندانی ندارندبرای صرفه جویی در هزینه ها ، شرکت های غربی برای تولید خود به چین و سایر کشورهای آسیایی بستگی دارندعقد قرارداد با نهادهای چینی برای تأمین نیازهای تولیدی آنها برای بسیاری از شرکتهای آمریکایی به صرفه است ، بنابراین بیشتر آنها این مسیر را طی می کنند

به عنوان مثال ، تولید کنندگان خودرو ، شرکت های فناوری ، طراحان لباس ، عمده فروشان ، خرده فروشان ، تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و شرکت های داروسازی همه اجزای مهم را از چین و سایر کشورهای آسیایی خریداری می کننداگر تولید در یک یا بیشتر این کشورها کند شود – همانطور که در چین رخ داده است و دارد به دلیل شیوع کروناویروس اتفاق می افتد – محدودیت هایی که روی زنجیره تأثیر می گذارد به سرعت آشکار می شود.

برای افزایش سودآوری ، شرکت ها در سراسر جهان تحت سیستم های تحویل “فقط به موقع” عمل می کنند که آنها را از انبار کردن موجودی های بزرگ منع می کنداین باعث می شود آنها سودآوری بیشتری داشته باشند ، اما همانطور که رویدادها نشان می دهند ، آنها را نیز در برابر اختلالات آسیب پذیر می کنددر صورت بروز اختلال در عرضه تنها در 15 تا 30 روز ، این شرکت ها ممکن است به سرعت از دور خارج شوند.

همه گیر COVID-19 کمبود موقت برخی کالاها را ایجاد می کند.

اختلال در زنجیره تأمین به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 ممکن است منجر به کمبود موقتی محصولاتی شود که به محصولات چین بستگی داردنمونه ها می توانند شامل برخی از کالاهای مصرفی مانند خمیر دندان و شامپو ، دستمال توالت و مواد تمیز کننده باشند

این بیماری همه گیر ممکن است تغییراتی در عملکرد آینده زنجیره های تأمین جهانی ایجاد کند.

آشفتگی در زنجیره تامین - شکنندگی اقتصادی بنا شده بر روی برون سپاری در اثر ویروس کرونا

این بیماری همه گیر ممکن است شرکت ها را برای متنوع سازی زنجیره های تامین خود ترغیب کندبه عنوان مثال ، شرکت های پوشاک اگر محل تولید خود را از چین به ویتنام ، مالزی یا کامبوج تغییر دهند ، با مشکلات کمتری روبرو می شوند و از بین نمی روندفناوری و ساخت قطعات خودرو می تواند به مکزیک یا برزیل منتقل شودبا این حال ، برخی از تولید کنندگان دارو – به عنوان مثال ، کسانی که با هپارین ، رقیق کننده خون سروکار دارند – ممکن است کنار گذاشتن تأمین کنندگان چینی خود را دشوارتر بیابند. آشفتگی در زنجیره تامین در آینده قابل قبول نیست.

زنجیره تأمین مواد غذایی قویست و بعید است که دچار اختلال شود.

ممکن است یافتن کالاهای مصرفی به دلیل اختلال در زنجیره تأمین آنها سخت تر شوداما زنجیره های تأمین مواد غذایی آمریکایی بسیار قوی هستندغذاهایی که امروز در حال فروش هستند احتمالاً در یکی دو روز دیگر نیز در دسترس خواهند بود.

به یاد داشته باشید که شما بخشی از زنجیره تأمین هستید.

تام دري ، مديرعامل ISM ، معتقد است خريد هزينه محور(پر حجم) کالاهاي مصرفي ، مانند دستمال توالت يا لوازم تميز کردن ، تنها مشکلات موجود در زنجيره تأمين را افزايش مي دهدوی از همه می خواهد كه خود را به عنوان مؤلفه های زنجیره تأمین تلقی كنند و در نظر بگیرند كه چگونه رفتار آنها می تواند آن را مختل كند.

نکته:

 بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) یک بیماری عفونی تنفسی ویروسی است که توسط سندرم حاد تنفسی حاد کروناویروس 2 (SARS-CoV-2) ایجاد می شود ، همچنین به عنوان “کروناویروس جدید” شناخته می شودگزارش ها در دسامبر سال 2019 ، از ووهان ، چین ، برای اولین بار به این بیماری ، که در سطح جهان شیوع یافته است ، اشاره می کند و در نتیجه ،این بیماری همه گیر مردم و مشاغل جهان را تحت تأثیر قرار می دهد

آشفتگی در زنجیره تامین بر اثر شیوع ویروس کرونا

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران – نوشته امیرارسلان حدیدی . 14 اسفند 1398

قصد داریم در این مقاله تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۹ بررسی کرده و نگاهی به آینده اقتصاد کشور بیاندازیم. تذکر این نکته ضروریست که وظیفه مشاورین پیشگویی نیست و فقط می توانند احتمالات بازار را مورد توجه قرار داده و به فعالان اقتصادی و کارآفرینان تذکر دهند.

ویروس کرونا علاوه بر اثرات بهداشتی و درمانی آن تاثیرات اقتصادی قابل توجهی نیز در پی دارد و برای بررسی تاثیر آن بر اقتصاد ایران بهتر است ابتدا نگاهی به پدیده تورم داشته باشیم زیرا اهمیت پدیده تورم از بقیه شاخص های اقتصادی، حداقل در اقتصاد کشور ما بیشتر است و در چنین شرایطی بیشترین تاثیر را از کووید 19 خواهد پذیرفت و همزمان بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

تاثیرات این دو پدیده تورم و کرونا در این برهه از زمان برای ما اهمیت قابل درکی دارد زیرا عاملان اقتصادی را برای تصمیم گیری در مورد آینده بلاتکلیف می کند.

تورم چیست ؟

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران در بخش تورم.

تورم به وضعیتی گفته می‌شود که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص که معمولاً یک سال است به طور مداوم و مستمر افزایش یابد. 

 حال ببینیم چه عواملی بر تورم تاثیر گذارند. موارد موثر بر تورم متعدد و قابل بحث اند ولی در اینجا ما به شش عامل مهمتر که تاثیر بیشتری از خود نشان می دهند تکیه می  کنیم.

 1- نقدینگی: به مجموع پول و شبه پول در اقتصاد کشور نقدینگی گفته می‌شود .نقدینگی در یک کشور به معنای مجموعه اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری در آن کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول، در سپرده های غیردیداری افراد نزد بانک هاست.

رشد سریع و بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا و خدمات می شود و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است و پاسخگوی نیاز بازار نیست منجر به افزایش تورم می شود.

افزایش نقدینگی از طریق دو محور اصلی رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی رخ می دهد. منظور از پایه پولی وجوهی است که از طرف بانک مرکزی به اقتصاد وارد می‌شود و از قدرت خلق اعتبار و تکثیر برخوردار است. پایه پولی را همچنین می‌توان بر اساس منابع و مصارف بانک مرکزی نیز تعریف کرد که منظور از منابع دارایی‌های بانک مرکزی و مصارف نیز به معنای تعهدات این بانک است.حال ببینیم چه عواملی بر نقدینگی موثر هستند.

 عوامل موثر بر نقدینگی

 الف : بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به این معنا است که بانکها از بانک مرکزی استقراض کرده و اعتبار گرفته و آن را وارد بازار می کنند به این ترتیب حجم پول در داخل جامعه افزایش پیدا کرده و منجر پدیده تورم خواهد شد. 

میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در سال ۱۳۸۳ به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است در سال ۸۴ به رغم ۳۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷ به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و بالاخره در سال ل ۹۸ و انتهای ماه آذر به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است .

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
بدهی بانک ها به بانک مرکزی از فروردین سال 94 تا آذر 98

همانگونه که آشکار است بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا مهر ۱۳۹۷ صعودی و بطور مداوم در حال افزایش بوده وبر تورم در کشور افزود اما از پاییز ۹۷ به بعد با سیاست های جدیدی که بانک مرکزی اتخاذ کرد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا حدود قابل توجهی کاهش یافت البته در این میان تهاتر بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نباید از نظر دور داشت که در این کاهش نقش مهمی داشته است.  تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش ضد تورمی داشته و پایه پولی را پایین می آورد که برای اقتصاد امتیاز مثبتی حساب میشود. تنها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با همین شیوه ۲۵.۶ درصد کاهش یافته است. 

ب: بدهی دولت به بانک مرکزی: عامل اصلی بدهی دولت به بانک مرکزی کسری بودجه است. در حقیقت بدهی دولت به بانک مرکزی را باید در قالب سفته های پشتوانه ای، اوراق بهادار و اسناد خزانه، کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، اعتبارات اعطایی از محل ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی، سایر اعتبارات و تنخواه گردان خزانه بررسی نمود.

ولی به زبان ساده تر می توان گفت وقتی که دولت موفق به اجرایی نمودن تعهدات خود در زمینه درآمد بودجه نمی‌شود ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده و و باعث بدهکاری خود به بانک مرکزی شده و با تزریق این پول به جامعه تورم را افزایش می دهد. 

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
بدهی دولت به بانک مرکزی

میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال ۹۸ به میزان  ۲۰.۶درصد بوده است. اگر نگاهی به بودجه ۹۸ داشته باشیم متوجه می‌شویم که در ابتدا دولت با ۱۳۶ هزار میلیارد کسری در بودجه مواجه بود که در تیر ماه با اصلاح برخی هزینه ها مقدار ۶۲ هزار میلیارد از آن را کاهش داد تا بتواند تورم را تا حدودی مدیریت کند.

در بودجه ارائه شده برای سال ۹۹ که تاکنون نیز تصویب نشده است باز هم با مبلغ ۸۶ هزار میلیارد کسری مواجه هستیم که همین مقدار کسری می تواند ۲۰ درصد تورم در سال ۹۹ ایجاد کند.

پس به طور خلاصه تا اینجا می توان گفت که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی  تورم زا است.

پ: دارایی های خارجی بانک مرکزی: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را اگر بخواهیم به ساده ترین شکل معرفی کنیم در حقیقت باید به واردات و صادرات نگاهی بیندازیم. هر سال کشور مقداری صادرات و مقداری واردات دارد اگر میزان صادرات کشور بیشتر از واردات باشد که از دیدگاهی مثبت نیز هست ولی موجب ورود ارز به کشور و تبدیل آن به ریال و افزایش پول در جامعه و نهایتاً افزایش تورم می شود. این حالت وقتی رخ می‌دهد که میزان صادرات بسیار بیشتر از واردات باشد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

البته در طی سال ۹۸ به دلیل تحریم‌های شدید ایالات متحده آمریکا در اقتصاد ایران میزان صادرات کشور به خصوص در حوزه نفت کاهش داشته و عملاً نمی‌تواند موجب افزایش تورم گردد . 

ت: میزان تبدیل نقدینگی به پول:  نقدینگی می‌تواند تبدیل به پول یا شبه پول شود .اسکناس و مسکوکات رایج در جامعه و سپرده‌های دیداری را پول و سپرده های غیردیداری یعنی مدت دار مانند سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و حسابهای پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارت دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز دارد شبه پول می گویند.

شبه پول  نقش ضد تورمی در اقتصاد یک جامعه ایفا می‌کند زیرا دارندگان آن لااقل برای مدتی از هزینه کردن آن منصرف شده‌اند. بنابراین اگر دولت ها بخواهند تورم را کنترل نمایند باید با اعمال سیاست های جذاب از قبیل افزایش نرخ سود سپرده های بانکی پول موجود در جامعه را جذب نمایند تا بتوانند با کاهش تقاضا ، تورم را کنترل کنند وزمانی که نیاز به تحریک تقاضا و رونق اقتصادی باشد می‌توانند با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق، پول موجود در جامعه را افزایش دهند. یعنی شبه پول را به پول تبدیل کرده و باعث ایجاد رونق و افزایش تقاضا شوند .

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

همانگونه که در این منحنی می بینید در اقتصاد ایران معمولاً افزایش شبه پول بیشتر از پول بوده است ولی از سال ۹۶ به بعد ما شاهد هستیم که رشد پول بیشتر از شبه پول شده و می تواند تبدیل به پول داغ شده  و اقتصاد را را متلاطم نماید. چرا که پول داغ تحت تاثیر هیجانات بازار هر از گاهی سر از بازار ارز یا طلا یا بورس یا مسکن و یا بازارهای دیگر درآورده و ایجاد موج می کند که برای اقتصاد ما بسیار خطرناک است. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

میزان افزایش پول در سال ۹۷حدود ۴۷ درصد و میزان افزایش شبه پول در همین سال ۲۰ درصد است. نکته این است که با توجه به این منحنی میزان شبه پول در سیستم بانکی آنچنان زیاد شده است که هر گونه کاهشی در آن می‌تواند اثراتی همانند مانند آنچه گفتیم یعنی ورود پول نقد به جامعه و تلاطم اقتصادی ایجاد نماید. 

2- نرخ بهره: افزایش نرخ بهره همواره باعث تبدیل نقدینگی به شبه پول و جذب آن به بانک می شود که خود یک سیاست ضد تورمی می‌تواند باشد. مشکلی که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد این است که چون بانک های ایران بالاترین نرخ بهره در دنیا را به سپرده های بانکی پرداخت می کنند برای تبدیل پول موجود در جامعه به شبه پول امکان افزایش نرخ بهره عملاً وجود ندارد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

بنابراین جذب پول به سیستم بانکی و تبدیل آن به شبه پول با دشواری های خیلی زیادی روبروست و به همین دلیل نقدینگی در بازار به شکل پول باقی مانده و باعث افزایش نرخ تورم می شود.

 قاعده تیلور در اقتصاد ، ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیزمی برای کاهش تورم در کوتاه مدت توصیه می‌کند این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد نظر بیشتر بود باید نرخ بهره افزایش یابد و اگر پایین تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره کاهش یابد تا تورم را افزایش دهد.

به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره در کوتاه مدت و تورم در جهت های خلاف هم حرکت می‌کنند.البته همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد نرخ بهره در ایران آنچنان بالاست که امکان افزایش آن به صورت عملی وجود ندارد بنابراین ما در این قسمت شاهد تاثیرگذاری افزایشی بر تورم خواهیم بود

3- سرعت گردش پول: سرعت گردش پول یعنی تعداد دفعاتی که پول در یک دوره زمانی معین دست به دست می‌شود یعنی اگر گردش یک اسکناس هزار تومانی درسال سه بار باشد قدرت خرید این اسکناس ۳۰۰۰ تومان خواهد بود و اگر گردش آن ده بار باشد قدرت خرید آن به ۱۰ هزار تومان تبدیل می‌شود پس سرعت گردش پول همان نقش افزایش و کاهش پول را در جامعه بازی می‌کند.

هر چه سرعت گردش پول افزایش یابد طبعاً میزان تورم در جامعه را نیز افزایش خواهد داد. در شش ماهه اول سال ۹۸ مقدار ۱۳ و نیم بیلیارد تومان پول در اقتصاد ایران تراکنش شده است.  در دوران تورمی چون ارزش پول کم می شود، عاملان اقتصادی پول را از خود دور می کنند و به این شکل سرعت گردش پول زیاد می شود و تورم سازی می کند.

در حال حاضر سقف انتقال توسط دستگاه های پوز ۵۰ میلیون تومان در بیست و چهار ساعت و سقف خرید اینترنتی نیز همان مبلغ میباشد سقف انتقال از طریق عابر بانک ۳ میلیون تومان بود که با توجه به اضطرار و شرایط ناشی از شروع ویروس کرونا آن را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دادند تا موجب عدم مراجعه مشتری ها به صورت حضوری به بانک شود و مطمئناً بعد از پایان شرایط اضطراری حاضر آن را کاهش خواهند داد ولی این می تواند مثال مناسبی برای افزایش سرعت گردش پول باشد.

4- انتظارات تورمی: باور آحاد اقتصادی نسبت به رفتار آینده تورم، انتظارات تورمی نامیده می شود یعنی باور فعالان اقتصادی به کاهش تورم باعث کاهش تورم می‌شود و باور آنها به افزایش تورم مایه افزایش تورم خواهد شد.

وقتی منتظر گران شدن مسکن باشیم، سرمایه ها خود به خود به بازار مسکن هجوم می‌برند و تورم ایجاد می کند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که انتظارات تورمی به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شود. وقتی بازار تحت انتظارات تورمی با صعود مواجه شود پس از مدتی ممکن است دچار رکود نیز بشود.

مثلاً مسکن در سال ۹۷ به دلیل انتظارات تورمی رشد قابل توجهی در قسمت قیمت از خود نشان داد که در شش ماهه اول سال ۹۸ به همان دلیل دچار رکود شد که البته به دلیل شیوع ویروس کرونا قطعاً شاهد افزایش قیمت مجدد خواهد شد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

این پدیده نشان می‌دهد که انتظارات تورمی دارای سقف است و اگر پر شود جهت قیمت‌ها معکوس شده و شاهد کاهش قیمت خواهیم شد.  در همین انتهای سال ۹۸ شاهد هستیم که با شروع و ویروس کرونا انتظارات تورمی تا حدودی کاهش پیدا کرده است به همین دلیل باید منتظر کاهش های اندک در بازار بورس به عنوان وابسته ترین بازار به انتظارات تورمی باشیم گرچه هنوز اقبال به بازار بورس ظاهراً زیاد به نظر می رسد این پدیده یعنی کاهش انتظارات تورمی در بازارهای خاصی مانند خودرو نیست در انتهای سال ۹۸ به همین شکل باعث‌کاهش های اندک در قیمت ها خواهد شد اما چون این بازار در زمینه تولید دچار مشکلات عدیده‌ای است انتظار کاهش زیاد را نباید از این بازار داشت

5- درآمد ناخالص ملی: این اصطلاح که بعضی اوقات به شکل تولید ناخالص داخلی یا ایجاد ثروت نیز از آن یاد می شود به معنی ارزش افزوده تولید شده توسط عوامل و بخش‌های مختلف اقتصادی برای یک دوره زمانی معمولاً یک ساله است که بیانگر تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود در واقع تولید ناخالص ملی ارزش مجموعه کالاهای تولیدی و خدمات نهایی که توسط نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده است را بیان می کند.

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

دلیل اینکه آن را با لفظ ناخالص همراه می‌کنند این است که در حسابداری منظور از ناخالص ارقامی است که استهلاک از آن کسر نمی گردد و اگر استهلاک از تولید کسر شود تولید خالص را به ما نشان می دهد. گرچه درآمد ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت هایی با هم دارند اما اختلاف آنها به لحاظ عددی بسیار ناچیز است و گاهی به جای هم از آنها استفاده می شود.

اگر درآمد مردم در یک جامعه اضافه شود و تولید پول کنند ولی درآمد ناخالص همگام با آن اضافه نشود بایستی منتظر تورم بیشتر بود.  رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به مقدار منفی ۱.۴۸ و در سال ۲۰۱۹ منفی ۳.۶۱ بوده است و بنابر پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رفت که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱.0۶ صدم افزایش یابد و مثبت شود.

دلیل این پیش بینی این بود که تحریم‌ها هر تاثیری که قرار بود بر اقتصاد ایران بگذارند گذاشته بودند و افزایش تحریم‌ها و ادامه آنها عملاً بر اقتصاد ایران دیگر نمی توانست تاثیری بگذارد و به عبارتی می‌شود گفت اقتصاد ایران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد بنابراین انتظار این بود که رشد اقتصادی مثبت شود ولی شیوع ویروس کرونا و رکودی که این پدیده بر اقتصاد ایران و سراسر جهان حاکم کرده است نشانه خوبی نیست و نمی توان انتظار داشت که پیش بینی صندوق بین المللی پول تحقق یابد.

بنظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ در صورتی که بنا بر ملاحظات درمانی و بهداشتی مورد نیاز ایران رهبران آمریکا تصمیمی برای رفع بعضی از تحریم ها رانداشته باشند در حد صفر خواهد بود. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

البته این مسئله اقتصاد جهانی را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد و پیش بینی می شود میزان رشد ناخالص ملی برای اکثر کشورهای جهان تا حدود نیم درصد با کاهش مواجه شود. ولی در مورد اقتصاد ایران باید این نکته را را مورد توجه و دقت قرار داد که در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ درصورتیکه پدیده ناخوشایند دیگری آن را مورد هجمه قرار ندهد می توان انتظار مثبت شدن رشد اقتصادی را داشت ولی این میزان از رشد اقتصادی قطعاً از رشد اقتصادی دنیا حدود نیم تا ۷۵ صدم درصد کمتر خواهد بود و این باعث نزول جایگاه اقتصاد ایران در باشگاه جهانی خواهد شد. 

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

نکته‌ای که شاید نیازی به تذکر نداشته باشد این است که افزایش فروش نفت ایران باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد در شکل زیر می بینید که بالاترین رشد اقتصادی ایران مربوط به زمان هایی بوده است که با اوج فروش و افزایش قیمت نفت مواجه بوده ایم.

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

که یکی مربوط به سال ۱۳۵3 و دیگری مربوط به سال ۱۳۸۹ می باشد.

6- نرخ ارز: نرخ ارز در ایران تابع پنج عامل کلیدی است اولین عامل تورم داخلی می باشد که خود تابعی از تولید و حجم پول بوده است .

عامل دوم میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی است که تابع تراز تجاری کشور است. تراز تجاری کشور را باید به این شکل در نظر گرفت که صادرات نفت و صادرات محصولات پتروشیمی و صادرات مواد و محصولات فلزی و معدنی و سایر صادرات که عامل ورود ارز به کشور هستند باید با میزان خروج ارز که به دلیل تقاضا برای کالاهای اساسی و کالاهای ضروری و کالاهای لوکس در یک تعادلی قرار باید داشته باشد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

عامل سوم موثر بر نرخ ارز، نرخ بازدهی سرمایه های جایگزین مانند بازارهای طلا بورس و غیره است.

عامل چهارم انتظارات و عامل پنجم اثر درآمدها خواهد بود. نیاز ارزی هم بر نرخ ارز تاثیر دارد کشور ما در سال ۹۸ ۴۳ میلیارد دلار نیاز ارزی برای آن در نظر گرفته شده بود که در سال های قبل این عددها بیشتر بودند. اما چگونه این نیاز ارزی کاهش پیدا کرد؟

بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی نیاز ارزی را به صورت خود به خود کم میکند. فرض کنید شما یک لپ تاپ که در سال ۹۶ به قیمت ۵۰۰ دلار و در بازار ایران حدود یک و نیم میلیون تومان فروخته می‌شد را خریده باشید و اگر دوست شما بخواهد همان لپ تاپ را امروز یعنی در اسفند ۹۸ خریداری کند باید آن را به قیمت حدود ۸ میلیون تومان خریداری کند. که ممکن است توان ریالی او برای این خرید کافی نباشد. بنابراین با همین مدل ساده نیاز ارزی کشور کاهش می یابد.

نیاز ارزی سال ۹۸ در بودجه ۱۸ میلیارد دلار برای خرید و واردات کالاهای اساسی لحاظ شده بود که بنا بر دلایلی مانند کم شدن صادرات نفت این رقم به ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت. ارز مورد نیاز برای خرید و واردات کالاهای ضروری و سایر کالاها ۲۹ میلیارد دلار بوده پس به این ترتیب نیاز ارزی کشور جمعاً ۴۳ میلیارد دلار خواهد بود.

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

 اما این نیاز ارزی چگونه تامین میشود؟ اگر همانگونه که در بودجه کشور پیش‌بینی شده بود روزانه موفق به صادرات یک میلیون بشکه نفت میشدیم ۲۰ میلیارد دلار از نیاز ارزی کشور در این بخش قابل تامین بود. اما با توجه به ارقام منتشره از سوی مراجع رسمی در صورتی که که دلار را ۴۲۰۰ تومان در نظر بگیریم نفت صادراتی در سال ۹۸ حداکثر روزانه ۵۷۰ بشکه در روز بوده است و اگر ارز را با قیمت ۵ هزار و ۵۴۰ تومان در نظر بگیریم میزان صادرات روزانه نفت حدود ۴۷۰ هزار بشکه در روز خواهد بود . بنابراین رقم یک میلیون بشکه صادرات نفتی محقق نشده و حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز ما صادرات نفتی داشتیم که نشان می دهد به لحاظ تامین ارز از این ناحیه دچار مشکل هستیم .

بقیه موارد عبارتند از میعانات گازی به حجم سه میلیارد دلار محصولات پتروشیمی ۱۵ میلیارد دلار محصولات معدنی و فلزی ۹ میلیارد دلار و صدور سایر کالاها به ارزش ۱۶ میلیارد دلار. که اگر این ارقام رابا هم جمع بزنیم صادرات روزانه کشور ما بدون لحاظ کردن نفت۴۳ میلیارد دلار می‌شود که معادل با نیاز ارزی کشور است و به نوعی ثابت می‌کند که می‌توان کشور را بدون صادرات نفت هم اداره کرد مشروط بر اینکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل بدهند. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

حالا اگر کسری ارزی به وجود بیاید قیمت دلار بالا میرود و تورم اضافه می شود و به عکس آن نیز رخ می تواند بدهد یعنی اگر تورم بالا برود قیمت دلار و ارز نیز صعود خواهد کرد . این نشان می‌دهد قیمت ارز و تورم هر دو بر هم موثر هستند.

تاثیر شیوع ویروس کرونا 

کرونا مشکلی است که باید در حد خودش به آن توجه کرد و نه بیشتر. فضای ناامیدی موجود را که در آینده نیز احتمالاً بیشتر خواهد شد باید به هر شکل ممکن تغییر داد و تلاش کرد تا استرس هایی که به حق ایجاد شده در حد معقول کنترل شود.

غر زدن و لطمه زدن به عزت نفس مردم ایران با طنز های معمول در فضای مجازی مشکلی را حل نمی‌کند. باید قبول کرد که کرونا جدا از مشکلات بهداشتی و درمانی مشکلات اقتصادی متعددی هم ایجاد خواهد کرد که از همین حالا باید برای آنها راه‌حل‌هایی یافت تا میزان آسیب کشور از این ناحیه کمتر شود.

در زمانی هستیم که نگاه‌ها به راه‌حل‌های بهداشتی فرایندهای اقتصادی سنگین حاصل از شیوع ویروس کرونا را از نظرها پنهان کرده است. در موقعیت فعلی کسانی که اهل کسب و کار و کارآفرینی هستند باید حتی اگر به خاطر خودشان هم شده در جامعه امید و نشاط را ترویج دهند. چرا که در واقع نگرانی‌ها بیش از آن چیزی است که فعلاً از سمت مردم قابل شناسایی است.

 مواردی که مطرح شد گرچه بسیار ناراحت کننده و عامل ایجاد نگرانی است نباید موجب دلسردی فعالین اقتصادی گردد

در شرایطی هستیم که قیمت نفت به زودی به دلیل رقابت بین اعضای اوپک و صادرکنندگان غیرعضو اوپک کاهش قابل توجهی خواهد یافت و از سوی دیگر فعالیت های اقتصادی چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما به شدت کم شده و تحریم ها و کم شدن صادرات نفت درآمد ارزی کشور را کاملاً کاهش داده است.

حتی بازار کامودیتی ها که اقتصاد ما به آنها بعد از نفت بیشترین وابستگی را دارد با نزول قابل توجهی مواجه شده است. زمزمه توافق بین آمریکا و طالبان در افغانستان می تواند دشواری‌های منطقه را افزایش دهد. زیرا این توافق باعث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و شروع درگیری های احتمالی مسلحانه در افغانستان خواهد شد.

در سمت دیگر عراق هنوز موفق به انتخاب نخست وزیر خود نشده است. با رکودی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان سایه خواهد انداخت حداقل نیم درصد رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد یافت و طبعاً رشد اقتصادی در ایران را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 در اقتصاد داخلی رونق اقتصادی نوروز و بازار نوروز کم شده و رکود در بازار کاملاً آشکار است. پس با این اوصاف چه باید کرد؟ اگر به تاثیرات پنهان و آشکارکرونا نگاهی بیاندازیم این بحران‌ها را بیشتر درک خواهیم کرد. چرا که بحران کرونا به علت جدید بودن را نمی توان با تمام جزئیات پیش بینی و تحلیل کرد بنابراین خطرات احتمالی از این ناحیه نیز اقتصاد کشور را تهدید می کند.

 نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تاثیر شیوع ویروس کرونا در ۴ سطح اقتصاد جهانی اقتصاد ملی اقتصاد بنگاهی و اقتصاد خانواری تاثیرگذار است و باید به هر 4 سطح توجه شود.

 کرونا به زودی پاندمیک خواهد شد و احتمالاً همه کشورها یا حداقل اکثر کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد چرا که سرعت شروع آن بسیار زیادتر از حد معمول ویروسهای مشابه بوده است. پس رشد اقتصادی در تمام کشورها تحت تاثیر کاهشی از ناحیه شروع ویروس کرونا قرار خواهد گرفت. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

یک نکته باعث می شود تا سیر شروع کرونا بیشتر تاثیر گذار باشد . کرونا هر دو بخش عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می دهد به دلیل تعطیلی های اجباری که در آینده جامعه با آن روبرو خواهد بود با کاهش ارائه محصول در بخش عرضه مواجه خواهیم شد و از سوی دیگر به دلیل حضور نیافتن خریداران در مجامع و بازارها به سبب نگرانی از شیوع ویروس با کاهش تقاضا نیز مواجه خواهیم شد.

آسیبهای بیماری کوید ۱۹ بر بودجه دولت به شکل کاهش درآمد داخلی از بخش‌هایی مانند مالیات و درآمد خارجی از بخش صادرات فشار بر بودجه کشور را افزایش داده و از دیگر سو تحمیل هزینه های سنگین لازم برای بخش بهداشت و درمان بخش هزینه ها را افزایش قابل توجهی داده و به این ترتیب دولت باید به فکر تامین کسری های بودجه تقاضای کمک از مجامع بین المللی یا فروش اوراق بهادار و یا برداشت از صندوق توسعه ملی باشد

 عواملی که نگرانی ها را تشدید می کند ، توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران است که زمان تاثیر حضور ویروس اقتصاد کشور را مهم تر کرده است. اگر زمان‌تاثیر و حضور ویروس طولانی شود در بخش اقتصاد ملی با دشواری های پیش بینی نشده و زیادی روبرو خواهیم شد. زیرا نیازمند سیاست‌های مالی حمایت از اقشار آسیب پذیر از سوی دولت خواهیم شد و به این ترتیب آسیبهای بیماری کوید ۱۹ بر بودجه دولت به شکل کاهش درآمد داخلی از بخش‌هایی مانند مالیات و درآمد خارجی از بخش صادرات فشار بر بودجه کشور را افزایش داده و از دیگر سو تحمیل هزینه های سنگین لازم برای بخش بهداشت و درمان بخش هزینه ها را افزایش قابل توجهی داده و به این ترتیب دولت باید به فکر تامین کسری های بودجه تقاضای کمک از مجامع بین المللی یا فروش اوراق بهادار و یا برداشت از صندوق توسعه ملی باشد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

تاثیر حلقه ای و دوری کرونا بر اقتصاد ملی و بنگاهی را نباید از یاد برد بخش اعظم اقتصاد ایران بر مبنای کسب و کارهای کوچک استوار است. با تعطیلی این بخش که مبتنی بر کار فردیست و با پایین آمدن سطح درآمد افراد فعال در این بخش ها تقاضای خرید نیز در سطح جامعه افت خواهد کرد.

یادمان نرود که بخش خدمات حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نیز به خود اختصاص داده است. این بخش قطعاً تحت تاثیر تعطیلی های آتی مشکلات عمده ای راایجاد خواهد کرد و باعث کاهش رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. به صورت  استثنا فقط در بخش تولید محصولات بهداشتی و درمانی حداقل در چند ماه آینده با تقاضای مثبت روبرو خواهیم بود.

 مواردی که مطرح شد گرچه بسیار ناراحت کننده و عامل ایجاد نگرانی است نباید موجب دلسردی فعالین اقتصادی گردد. چرا که به هر حال باید با همت و حمایت از یکدیگر بر این بیماری فائق بیایم و با تلاش بیشتری که در سال آینده خواهیم کرد مشکلات اقتصادی را نیز قطعاً پشت سر خواهیم گذاشت.

فعالین اقتصادی همانگونه که پیشتر گفته شد باید علاوه بر فعالیت و تلاش در جنبه های اقتصادی در زمینه ایجاد امید در جامعه نهایت کوشش خود را به کار ببرند و دست در دست یکدیگر امید را به جامعه تزریق کنند. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

 چه باید کرد؟ 

اگر بخواهید بعنوان فعالین اقتصادی برنامه ریزی درستی برای سال آینده داشته باشیم بایستی چند مرحله طی شود.

 مرحله اول هدف خود را تعیین کنید تا آشفته و گرفتار بازار نشوید. هدف شما می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد و باید در چهارچوب آن تا انتها برای موفقیت و رسیدن به هدف باقی بمانید.

 مرحله دوم شناخت دقیق بازار های بلقوه مانند بازارهای پر ریسک شامل بازار طلا ارز املاک سهام و بازار های کم ریسک مانند بازار اوراق مشارکت اوراق خزانه صندوق ها و سایر موارداست.

در این زمینه باید توجه کرد که سن فعال اقتصادی بر میزان ریسک پذیری او موثر است. در حیطه مورد علاقه برای سرمایه گذاری بایستی لحاظ شود افراد جوانتر معمولاً در حوزه های پر ریسک بیشتر وارد شده و هر چه سن بالاتر میرود سرمایه گذاری در بازارهای کم ریسک مطلوب ترمی شود.

میزان سرمایه نیز در این قسمت بسیار تاثیرگذار است. چراکه هر چه میزان سرمایه افزایش یابد باید برنامه ریزی برای آن به سمت تشکیل سبد دارایی جهت بگیرد. یعنی ابتدا سبد دارایی تعریف شود و در این سبد دارایی برای هر بخش درصدی از سرمایه کل سرمایه‌گذار تعیین گردد و در نهایت باید مقداری از سرمایه نیز درگیر معاملات نشود.

به صورت عرفی معمولاً در هر بازار اختصاصی پیشنهاد می شود حدود ۲۰ درصد سرمایه درگیر شود و در هر بازار اختصاصی نیز برای هر معامله بین ۱۰ تا ۲۵ درصد سرمایه تعریف شده درگیر یک معامله خاص شود. به این ترتیب سرمایه گذاری از حرکات ناگهانی بازار تا حدود زیادی در امان خواهد بود. 

مرحله سوم انتخاب زمینه سرمایه‌گذاری است که خود نیازمند تحلیل دقیق و کلان اقتصادی به صورت فاندامنتال و تکنیکال بین بازاری است. 

مرحله چهارم ایجاد تعادل بین ریسک و بازدهی در نوع سرمایه‌گذاری است. یعنی چه باید این را در خاطر داشته باشید که ریسک و بازدهی رابطه مستقیم دارند. یعنی با افزایش ریسک معمولاً بازدهی اضافه می‌شود یا برعکس برای بازدهی بیشتر بایستی ریسک بیشتری کرد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

بررسی بازارهای متفاوت در سال ۹۹ 

کسب و کارهای کوچک یا خرده پا  

این گروه سهم بسیار مهمی در رشد اقتصادی را دارند و چون بیشترین آسیب را در شیوع ویروس کرونا خواهند دید موجب کاهش در درآمد ناخالص داخلی خواهند شد. بنابراین قطعاً دولت در آینده سیستم های حمایتی را باید برای این بخش از اقتصاد در نظر بگیرد.

 نکته ای که برای این گروه مهم است این است که این گروه ارزش کسب و کار دیجیتال را در این برهه از زمان درک خواهد کرد و در سال آینده شاهد هجوم آنها به بازار اینترنتی خواهیم بود و باید فعالان این بخش آمادگی پاسخگویی به نیاز ایجاد شده در سال آینده را در خود ایجاد کنند و به زبان ساده تر کسانی که طراح سایت و سئو کار و موارد مشابه هستند رشد قابل توجهی را در سال‌های آینده تجربه خواهند کرد.

چاره ای نیست اهالی کسب و کار باید کمک گرفتن از اینترنت و فضای مجازی و سوشال مدیا پیامک تلفن و موارد مشابه را در دستور کار خود قرار دهند.

 نکته ناراحت کننده در این بخش این است که در سال آینده برخی از کسب و کارهای خرد که سرمایه حمایتی ندارند از بازار خارج خواهند شد .

فشار برای تعطیلی واحد ها بیشتر از اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد، بر کسبه خرده پا موثر خواهد بود. بنابراین خریدهای پیش از عید معمولاً از فروشگاه های بزرگ انجام خواهد شد و کسبه خرده پای بازار که مواد مصرفی میفروشند عملاً بازار نوروز را از دست داده و احتمال خروج از بازار آنها به شدت افزایش خواهد یافت.

 در بخش میوه و تره بار با افزایش قیمت به دلیل فضای احساسی مواجه خواهیم شد ولی با ادامه وضعیت گسترش ویروس کرونا قیمت ها تا حدودی بعدا کاهش خواهد یافت. بخش گوشت به دلیل اینکه عمده تامین کننده گوشت تهران دامداریهای اطراف قم است و در این وضعیت با عرضه کم مواجه خواهند شد بنابراین انتظار می رود تا حدودی با افزایش قیمت گوشت مواجه باشیم ولی به مرور این مورد نیز کنترل و کاهشی خواهد شد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

 بخش خشکبار شیرینی غذاخوریها ساندویچیها بازار راکدی را تجربه خواهند کرد و باید به سرعت به سمت اعتماد سازی از طریق اطمینان دادن به مشتری در رعایت بهداشت حرکت کنند و چاره‌ای جز این نیز ندارند. گرچه این کار نیز شاید خیلی تاثیرگذار نباشد ولی بهتر از منفعل ماندن و خارج شدن از بازار به همین سادگی است.

 خیاط ها و آرایشگر ها اگر موفق شوند که اعتماد سازی در زمینهای بهداشت را به خوبی انجام دهند به سمت کار در محل مشتری سوق داده خواهند شد یعنی باید وسایل خود را برداشته و به منزل یا محل کار مشتری رفته و خدمات مورد نیاز مشتری را در این مکان ها به او ارائه دهند.

 در زمینه فروشندگان بیمه در صورتی که راه بازاریابی و فروش را به خوبی آموخته باشند در بهترین شرایط بازار خود قرار گرفته اند چرا که در مواقعی مانند این وضعیت فعلی که درگیر آن هستیم فروش بیمه با متقاضیان زیادی روبرو خواهد شد.

 اما بخش پوشاک یکی از شکننده ترین کسب و کارها خواهد بود چون به شدت فصلی است و امکان نگه داشتن اجناس برای ارائه در فصل بعد در این شغل وجود ندارد. بنابراین با کسادی شدید بازار مواجه شده و تنها راهی که به نظر می رسد استفاده از بستر اینترنت ، همراه با برگزاری جشنواره های اینترنتی و دادن امتیاز و تلاش برای فروش های ترکیبی می باشد.

 بخش گردشگری در شرایط بحرانی طبیعتاً افت محسوسی خواهد کرد اما گردشگری داخلی نمی تواند کاملاً متوقف شود زیرا افراد معمولا شرایط قرنطینه را اگر اجباری نباشد نخواهند پذیرفت و عملاً به سمت مقاصد گردشگری که حداقل در آنجا پایگاه و امکانی برای اقامت وجود داشته باشد حرکت خواهند کرد و نگه داشتن مردم در خانه ها بدون اعمال قوه قهریه عملا ممکن نیست. پس در این بخش با افت محسوس و قابل توجهی مواجه خواهیم بود اما کاملاً صفر نخواهد شد. تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

 بازار های عرفی سرمایه گذاری

بازار ارز: بعد از فروکش کردن کوید ۱۹ امکان اینکه دلار وارد کانال ۱۸ هزار تومان شود وجود دارد زیرا رکود بازار عملاً شرایط چنین اتفاقی را فراهم خواهد کرد. همانگونه که قبلاً گفته شد کاهش قیمت نفت قابل پیش‌بینی است و به این ترتیب جبران کاهش فروش نفت در بازار داخلی با افزایش قیمت دلار فقط ممکن است. اما امکان رسیدن دلار به مرزروانی ۲۰۰۰۰ وجود ندارد چرا که دولت برای پیشگیری از اتفاقات مشابه آنچه که در سال ۹۸ رخداد از این پدیده جلوگیری خواهد کرد .

در مورد بازار طلا می‌توان گفت چون احتمال دارد در نیمه دوم اسفند با کاهش بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو مواجه شویم و ارزش دلار کاهش داده شود باید متوجه افزایش قیمت طلا باشیم. البته نکته ای که نباید از آن چشم پوشید این است که همیشه بیماری‌های واگیر موجب گرایش سرمایه به سمت دارایی های کم ریسک در بازار جهانی مانند طلا شده است و کاهش قیمت نفت قبل از تعطیلات نوروز نیز باعث افزایش قیمت طلا ممکن است گردد.

 در مورد بازار سرمایه و بورس باید گفت این روزها روزهای خوش بورس ای است ولی با توجه به کاهش انتظارات تورمی در بین مردم باید منتظر ریزش‌هایی در این بازار هم بود .در نیمه دوم اسفند به دلیل کاهش انتظارات تورمی که به آن اشاره شد ریزش های مقطعی و استاپ در بازار قابل پیش بینی است ولی ریزش های اصلی را باید بعد از فروردین ۹۹ منتظر بود.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن حتماً اشاره کنیم این است که بازار سرمایه با خرید و فروش بایستی همراه باشد و صرف خرید و انتظار افزایش قیمت‌ها می‌تواند مانند سم در این بازار عمل کند.

 بازار ملک و مسکن همانند بازارهای دیگر تحت تاثیر شروع کرونا قرار خواهد گرفت البته چون انتظارات تورمی سال ۹۷ قیمت مسکن را ارتقاء شدیدی داد در ۶ ماهه اول سال ۹۸ این بخش وارد فاز رکود شده بود اما بنظر می‌رسد شروع کرونا بازار مسکن را حرکت داده است و باید انتظار افزایش قیمت ها در این بازار را داشته باشیم. در این بخش انتظار این است که زیربخش خرید زمین های کشاورزی در مناطق تفریحی همچنان با استقبال همراه باشد.

بخش سلامت و درمان: اقتصاد بخش سلامت و درمان در هنگام شیوع ویروس کرونا آسیب بسیار جدی خواهد دید چرا که سایه کرونا بر بیماری های دیگر باعث رکود شدیدی در این بخش شده و عملاً منجر به تعطیلی موقت بیشتر مطب های پزشکان در سراسر کشور خواهد شد . البته انتظار می‌رود در اردیبهشت سال ۹۹ وضعیت این بخش به حالت عادی برگردد مشروط بر این که تا آن زمان شیوع ویروس کرونا تحت کنترل قرار گرفته باشد.

 نکته جالب این است که کیفیت بهداشت مردم تحت تاثیر شروع کرونا چنان ارتقا پیدا کرده است که احتمالا در سال آینده با افت قابل ملاحظه‌ای در زمینه بیماری‌های عفونی مواجه باشیم و عملاً بودجه بخش بهداشت و درمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 در آخر امیدوارم که سایه شوم این بیماری و شیوع ویروس کرونا و ناراحتی های حاصل از آن از سر کشور عزیز ما به زودی کم شود و مردم ما به بهترین شکل و با کمترین هزینه بتوانند بر این معضل جهانی قالب آیند. امیدوارم که با مراقبت هایی که که مردم انجام می دهند و اقدامات پیشگیرانه ای که دولت باید انجام دهد شاهد کمترین میزان تلفات ممکن در این زمینه باشیم و سال ۹۹ بتواند سالی همراه با موفقیت و سلامتی برای مردم کشور عزیزمان ایران باشد . تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران